Hoppa innehåll

Statskontoret fortsätter som Green Office

Statskontorets ekogrupp har glädjen att meddela att Statskontorets Green Office-certifikat har förnyats för de tre kommande åren. Certifikatet, som vi fick 2010, har uppmuntrat Statskontorets organisation att fortsätta utveckla sitt miljöarbete och inspirerat personalen till gröna gärningar på många sätt. Vid WWF:s inspektion torsdagen den 16 maj gick man igenom Green Office-kriterierna och gjorde en kontrollrunda i lokalerna där allt från diskinlämningen i personalrestaurangen via kökens, kaffeautomaternas och städvagnarnas utrustning till avfallsrummet granskades. Vi fick god respons och utmärkta utvecklingsförslag. I de renoverade och ganska gröna arbetslokalerna har ekogruppen ibland fått använda sin fantasi för att tänka ut hur man kan bidra till en kontinuerlig utveckling. Den kunniga inspektören gav råd om hur man kan gå framåt. Årets ”stora” mål är att få plastinsamlingen att fungera. Mycket beror på de aktörer som sköter vår avfallshantering. Bollen ligger nu hos Senatfastigheter. Vi går framåt med små steg!  

◄ Alla nyheter