Hoppa innehåll

En del av kostnadsstödsansökningarna hanteras på nytt

Statskontoret har upptäckt ett tekniskt fel i löneuppgifterna som används i hanteringen av kostnadsstödet. På grund av felet, kommer en del av kostnadsstödsansökningarna att hanteras på nytt. Vi beklagar det besvär som det inträffade orsakar.

Felet gäller löneuppgifter. Under den tredje omgången av kostnadsstödet skulle semesterlön och semesterersättning elimineras från dessa löneuppgifter. På grund av ett tekniskt fel har dock Statskontoret använt lönedata som också räknar in semesterlön och – ersättning. Detta berör en liten del av kostnadsstödskunderna. För en del av kunderna kan på nytt hanteringen betyda återbetalning av redan beviljade stöd.

Statskontoret känner till alla de företag som omfattas av på nytt hanteringen. Statskontoret är i direkt kontakt med berörda företag. Företagen behöver inte själva göra en ny ansökan, eller själva vara i kontakt med Statskontoret. Nya beslut bereds utan dröjsmål.

Ansökan om kostnadsstöd fortsätter som normalt

Kostnadsstödets ansökningstjänst fortsätter som normalt. Ansökningsperioden fortsätter till 26.2.2021 kl 16.15. Statskontorets webbplats på ansokkostnadsstod.fi innehåller omfattande instruktioner för att fylla i ansökan. Dessutom har de sökande en kostnadstödkalkylator som kan användas för att uppskatta stödbeloppet.

Statskontoret arbetar också med affärsrådgivare från Alueesi korona-apu yrityksille -nätverket. Entreprenörer kan få hjälp av företagsrådgivare i frågor som rör kostnadsstödsapplikationer.

Tilläggsuppgifter:

Mari Selviranta, servicechef, tel. 0295 50 201

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter