Hyppää sisältöön

Valtionavustuspalvelut

 • Valtionavustustoiminnan uusiin verkkopalveluihin kuuluu yhteensä kolme palvelua:

  Tavoitteena on, että uudet palvelut korvaavat osin tai kokonaan valtionapuviranomaisten nykyiset palvelut lähivuosina. Tällä hetkellä valtionapuviranomaisten digitalisaatioaste vaihtelee ja viranomaisten erillisistä verkkopalveluista aiheutuu kustannuksia. Myös hakijoiden on helpompi tarkastella ja hakea avustuksia yhdestä palvelusta.

  Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa toimintaa tai hanketta.

  Verkkopalveluja kehitetään valtiovarainministeriön valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa, jossa Valtiokonttori on mukana palveluntuottajana. Valtiokonttoria vastaa palveluiden kehittämisestä ja tarjoaa tukea palveluiden käyttäjille. Valtionavustusviranomaiset vastaavat hakuehdoista ja avustusten myöntämisestä kuten tähänkin asti.

 • Valtionavustustoiminnan kehittäminen

  Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi on valtiovarainministeriön johtama viisivuotinen hanke. Sen tavoitteena on, että koko valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin ja ottaa käyttöön sitä tukevat yhteiset valtionavustustoiminnan verkkopalvelut.

  Hankkeessa myös kootaan valtionavustustoimintaan liittyvät käsitteet yhteiseksi sanastoksi. Käytäntöjen kehittäminen edellyttää yhteistä kieltä. Sanasto tukee verkkopalveluiden suunnittelua ja ymmärrettävyyttä.

  Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja uusi toimintamalli

  • parantavat valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta
  • lisäävät valtionavustustoiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
  • tekevät valtionavustusten hakemisesta ja myöntämisestä aiempaa selkeämpää ja sujuvampaa
  • edistävät valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden yhteistyötä.

  Uuden toimintamallin avulla valtionavustusten vaikutuksista yhteiskuntaan saadaan aiempaa paremmin tietoa, jota voidaan käyttää tukena päätöksenteossa ja avustusten kohdentamisessa.

  Lisätietoja:
  Valtiovarainministeriön hankesivu >
  Valtionavustustoiminnan sanasto >
  Kohti sujuvampaa ja vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa: Kehittämisen suuntaviivoja valtionapuviranomaisille ja valtionavustusten hakijoille >

 • Valtiokonttori palveluntuottajana

  Valtiovarainministeriö on päättänyt, että Valtiokonttori toimii valtionavustusten verkkopalveluista vastaavana viranomaisena ja huolehtii verkkopalveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta sekä käytön tuesta.

  Valtionavustuspalveluihin kuuluu kolme verkkopalvelua:

  Verkkopalvelut tekevät valtionavustusten hakemisesta ja myöntämisestä entistä sujuvampaa niin avustusten myöntäjille kuin hakijoillekin. Ne myös tukevat valtionapuviranomaisia siirtymään vaiheittain valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin.

  Uusien palveluiden käyttöönotto edellyttää muutoksia sekä valtionavustuslakiin että Valtiokonttorista annettuun lakiin.

  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta >

  Valtiokonttorin rooli valtionavustuksia myöntävänä valtionapuviranomaisena ei muutu uudistuksen myötä. Valtiokonttori ei ota kantaa muiden valtionapuviranomaisten avustusten ehtoihin tai myöntämiseen. Valtionapuviranomaisen määritelmä ja tehtävät pysyvät samoina. Ministeriöiden toimivalta sektorinsa valtionavustusasioissa ei muutu.

 • Usein kysyttyä valtionavustustoiminnasta

 • Valtionavustuspalveluja koskeva lainsäädäntö

 • Tutkiavustuksia.fi on verkkopalvelu, jossa kuka tahansa voi tutkia dataa haetuista ja myönnetyistä valtionavustuksista. Palvelua konseptoidaan ja valmistellaan paraikaa. Ensimmäinen versio julkaistaan osana Tutkihallintoa.fi-palvelua.

  Palvelussa voi tarkastella esimerkiksi

  • miten paljon valtionavustuksia on myönnetty
  • mihin käyttötarkoituksiin avustuksia on myönnetty.

  Kaikkia valtionapuviranomaisia koskee 1.10.2023 alkaen tietojen toimittamisvelvoite. Valtionapuviranomaiset toimittavat Valtiokonttorin järjestelmään vähimmäistiedot valtionavustushauistaan sekä niihin liittyvistä valtionavustushakemuksista ja -päätöksistä.

  Tutustu tarkemmin tietojen toimittamisvelvoitteeseen ja ohjeisiin

  Siirry Tutkiavustuksia.fi-palveluun

 • Yhteystiedot – Valtionavustuspalvelut

 • Huomioithan

  Otamme sähköpostitse vastaan palautetta ja kysymyksiä palveluistamme. Huomioithan, että tätä kautta et voi saada omaa valtionavustusasiaasi virallisesti vireille. Älä lähetä henkilö- tai muita arkaluontoisia tietojasi.