Hoppa innehåll

Statsförvaltningen godkänner tills vidare även äldre e-fakturaversioner utanför Europanormen

En person arbetar med en bärbar dator.Staten kan skicka fakturor som överensstämmer med Europanormen, men tar tills vidare även emot äldre e-fakturaversioner utanför Europanormen.

Den e-fakturalag som stiftats utifrån Europeiska unionens (EU) e-fakturadirektiv styr företagens och den offentliga förvaltningens fakturering i elektronisk form. Lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019) trädde i kraft den 1 april 2020. I enlighet med denna lag har statsförvaltningen beredskap att skicka och ta emot e-fakturor vars datainnehåll motsvarar Europanormen.

Företagare och näringsidkare uppmuntras att övergå till fakturering enligt Europanormen så snart som möjligt. Statsförvaltningen förstår dock de utmaningar som coronaviruset har medfört för företagen och har beslutat att hjälpa företagen att klara situationen genom att tills vidare även godkänna äldre e-fakturaversioner som inte motsvarar Europanormen.

– Detta är en av de konkreta åtgärder som den finska staten vidtar för att stöda företag och aktörer inom servicesektorn som har svårigheter på grund av coronaviruset, säger Statskontorets betalningsrörelsechef Keijo Kettunen.

Enligt den nya lagen som trädde i kraft den 1 april 2020 har upphandlande enheter och näringsidkare rätt att på begäran få fakturor från andra företag i den form för elektroniska fakturor som definieras av lagen. Fakturan måste också innehålla vissa obligatoriska fakturauppgifter, som den finländska lagstiftningen hittills inte har krävt.

De nyaste beskrivningarna av de nationella e-fakturaformaten (Finvoice 3.0 och TEAPPSXML 3.0) motsvarar Europastandarden.

Mer information:

betalningsrörelsechef Keijo Kettunen, tfn 0295 502 408, keijo.kettunen(at)valtiokonttori.fi
ledande sakkunnig inom ekonomiförvaltningen Pirjo Ilola, tfn 0295 502 081, pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter