Hoppa innehåll

Krigsveteranernas vård och coronaviruset

Coronaviruset kan orsaka ändringar till våra krigsveteraners vård- och rehabiliteringstjänster

Statskontoret har ett ramavtal gällande krigs- och militärinvaliders vårdtjänster, samt krigsinvaliders, -veteraners och specialgruppers rehabiliteringstjänster. I ramavtalet finns med tiotals leverantörer av vård- och rehabiliteringstjänster.

Tjänsteleverantörerna följer, under den rådande situationen gällande Coronaviruset, dess egna beredskapsplaner och de behöriga myndigheternas givna anvisningar.

Tjänsteleverantörerna kan även tvingas att göra ändringar gällande tjänster för Statskontorets kunder p.g.a. läget med Coronaviruset. Till exempel kan rehabiliteringsperioder tvingas inställas och flyttas till en annan tidpunkt. Varje tjänsteleverantör ger för sin del tilläggsinformation gällande möjliga förändringar.

Tjänsteleverantörerna ger även mer specifika anvisningar om vistelser som en del av dess förberedelser. Statskontoret påminner dock att för att skydda kunderna i vård- och rehabiliteringsanstalter, ska man under inga omständigheter vistas på anstalterna om man känner sig sjuk.

Målgrupp: Myndigheter Privatpersoner

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter