Hoppa innehåll

Statkontoret avstår från återkrav av kostnadsstöd i vissa fall

Regeringen har i sin andra tilläggsbudget för det här året gjort en linjedragning om att Statskontoret får avstå från sådana återkravsfordringar från kostnadsstödets första omgång som hör till restaurangstöd beviljade av UF-centralen. Statskontoret avstår från återkrav i dessa fall. Tilläggsbudgeten trädde i kraft den 1.6.2021. Ärendet gäller i praktiken 340 företag som har fått UF-stöd och från vilka kostnadsstöd på sammanlagt 7,5 miljoner euro som beviljats sommaren 2020 skulle ha krävts tillbaka. Hittills har kostnadsstöd beviljats för sammanlagt cirka 480 miljoner euro.

Statskontoret har haft som uppgift att samordna övriga år 2020 till coronapandemin relaterade stöd med det första kostnadsstödet, vilket i praktiken betyder att övriga stöd dragits av från kostnadsstödet helt eller delvis enligt vad som reglerats i lagen.

Kostnadsstödets tredje ansökningsomgång pågår som bäst. Ansökningstiden upphör den 23.6.2021 kl 16.15.

Tilläggsuppgifter

Mari Selviranta, servicechef, tel. 0295 50 201

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter