Hoppa innehåll

Ändrad praxis för statlig personal vid anmälan om arbetsolycksfall har mottagits väl

Statsförvaltningens praxis för anmälan om olycksfall i arbetet ändrades i februari i år. Nytt är att den skadade själv gör en anmälan via Statskontorets e-tjänst, varefter olycksfallsombudsmannen kompletterar, bekräftar och skickar anmälan till Statskontoret.

I den nya elektroniska tjänsten överförs uppgifterna om olycksfallet snabbare till behandling eftersom tjänsten instruerar användaren att fylla i alla viktiga och obligatoriska uppgifter. Detta möjliggör snabbt tillträde till vård.

Erfarenheterna av den nya praxisen har varit positiva, och till exempel vid Tullen har den påskyndat processen för anmälan om olycksfall i arbetet.

Tullens erfarenheter av förändringen positiva

En av de organisationer som övergått till den nya praxisen är Tullen. Ämbetsverket deltog redan i det pilotprojekt för den nya praxisen som inleddes i januari.

Tullen har nästan enbart positiva erfarenheter av den nya processen för anmälan av olycksfall i arbetet.

”Den nya processen har fungerat utmärkt. Programmet är tydligt och användarvänligt, och det har tagits väl emot”, berättar olycksfallsombudsmännen Sari Luukkonen och Tiina Turpeinen vid Tullen.

Vid Tullen har man varit nöjda med Statskontorets anvisningar som är lättbegripliga och hjälper ämbetsverkets personal att följa praxisen enligt den nya processen. Dessutom har e-postkommunikationen om arbetsolyckor upphört nästan helt och hållet, så den nya processen har också minskat frågorna relaterade till ämnet.

 ”Det har ställts väldigt få frågor om den nya processen. Statskontorets praktiska anvisningar om hur man gör en anmälan om olycksfall i arbetet ligger lättillgängliga på startsidan till vårt intranät. Vi har också använt Statskontorets anvisningar som hjälp i vår interna kommunikation, vilket har gjort det enklare att tillägna sig den nya praxisen”, berättar man vid Tullen.

En naturlig del av vardagen

Även en tydlig arbetsfördelning och överenskomna skift för att kontrollera e-postlådan för olycksfall har underlättat införandet av den nya processen. Tullen har en grupp på tre personer som hanterar arbetsolycksfall en gång i månaden. De ansvariga reagerar senast dagen därpå på olycksfallsanmälningar som inkommit per e-post, så man behöver inte vänta länge på svar. ”Den nya processen har blivit en naturlig del av vardagen och gjort det betydligt enklare att behandla anmälningar”, konstaterar Luukkonen och Turpeinen.

Även om systemet haft sina små tekniska brister har den nya praxisen fungerat bra. ”Det bästa med det nya systemet är att det över huvud taget infördes”, summerar Tullens representanter sina positiva erfarenheter.

Ny praxis utvidgas härnäst till fängelser

Den nya praxisen för anmälan om arbetsolycksfall införs stegvis i olika statliga organisationer. Hittills har ändringen omfattat arbetstagarna inom statsförvaltningen.

Härnäst står fångarna i tur när den nya praxisen under hösten utvidgas till fängelser.

◄ Alla nyheter