Hoppa innehåll

Riksdagen bekräftade lagen om jordbrukets kostnadsstöd – Statskontoret förbereder sig på att öppna ansökan den 1.6.

Riksdagen har den 3. mars bekräftat lagen om kostnadsstöd för jordbruks- och vattenbruksnäringen. Lagen träder i kraft den 1. april och Statskontoret förbereder sig på att betjäna dem som ansöker om stöd med början den 1.6.

Kostnadsstöden bidrar till att säkerställa en fortsatt inhemsk produktion och att försörjningsberedskapen bevaras i en situation där produktionens lönsamhet och verksamhetsutövarnas likviditet har försämrats.

Kostnadsstöd kan beviljas till yrkesmässiga jordbruksutövare och yrkesmässiga vattenbruksutövare när de allmänna villkoren för stödet uppfylls. Stödet beviljas för elenergi och gödselmedel som förbrukats inom jordbruket och vattenbruket.

Ansökningstiden för stödet börjar hos Statskontoret den 1.6. Stödets webbsidor har lanserats där information och anvisningar om stödvillkor och ansökan kommer att sammanställas.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter