Hoppa innehåll

Program under hösten: Höstdagar och kurser

Statskontorets arbetslivstjänster ordnar under hösten workshoppar och mötesplatser kring följande teman för chefer och experter i Helsingfors. Mer följer under hösten. Anteckna datumen i kalendern redan nu!

Dialog och dialogiskhet

Saknar du en delad förmåga att fördjupa förståelsen för ett arbete utfört av många aktörer? Dialog är till just för detta. Kärnan i en dialog är skapandet av en bättre förståelse för det tema som diskuteras samt att förstå och lära sig nytt med respekt för olika perspektiv – såväl när det gäller frågan i sig som samtalspartnern och en själv. Under våren ordnade vi två dialogprocesser på två dagar, och detsamma planeras för hösten.

  1. tis 3.9.2019 och fre 27.9.2019
  2. tis 12.11.2019 och tis 3.12.2019

Båda processerna genomförs i Helsingfors. Läs mer i bilagan: Otetaan erätauko ja ajatellaan yhdessä (pdf) > Anmäl dig på adressen: https://www.lyyti.in/Otetaan_Eratauko_ja_ajatellaan_yhdessa_syksy_2019_5633

Systemtänkande och utveckling i en komplex miljö

Är det kanske så att inte ens dialog räcker, det finns inte riktigt någon som har kompetensen och ingen behärskar helheten? Det finns så många faktorer som ständigt rör sig åt alla möjliga håll, men ändå är knutna till och beroende av varandra. Du verkar i en komplex miljö. Vi ger också de tre processer för möten och nätdiskussioner som fått positiv respons en fortsättning, där vi utreder vad utveckling innebär i en komplex, uppkopplad verksamhetsmiljö. Höstens workshopdagar är

  1. 19.9.2019 Systemiskt tänkande och utveckling av organisationen
  2. 1.11.2019 Förändring i komplexa system
  3. 19.12.2019 Styrning av systemisk utveckling

Alla tillfällen ordnas i Helsingfors. Mer information i bilagan: Kompleksisuus kehittämisajattelussa (pdf) > Anmäl dig på adressen: https://www.lyyti.fi/reg/Kompleksisuus_kehittamisajattelussa_ja_toiminnassa_tyopaja_8986

Nätverksdag för arbetarskyddet

En nätverksdag för arbetarskyddet ordnas den 1 oktober. Temat är Ett arbete för människan – metoder inom arbetarskyddet för att minska skadlig belastning. De som har uppgifter inom arbetarskyddet får e-post om detta i början av juni. Anteckna gärna datumet i kalendern redan nu.  Tillställningen ordnas i Helsingfors, och det finns också möjlighet att följa den i direktsändning via nätet eller se en inspelning efteråt.

Höstdag

Höstdagen ordnas den 2 oktober på temat Ett coachande arbetsgrepp. Mer information kommer efter semestrarna.

Fenomenträning

Inom Sitra har man funderat över fenomen och hur man kan se på dem på ett så mångsidigt sätt som möjligt. Den 27 augusti övar vi tillsammans på att använda och tillämpa dem i Hagnäs i Helsingfors, i Statskontorets lokaler på Sörnäs strandväg 13.

Kaiku-projektdag

Goda Kaiku-projekt presenteras på eftermiddagen den 26 november. Alla som är stolta och nöjda över sina utvecklingsprojekt och gärna berättar om dem för andra får gärna anmäla sig per e-post till kaiku@valtiokonttori.fi.

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter