Hoppa innehåll

På grund av misstanke om missbruk i anslutning till utbetalning av ersättningar synas processerna noggrant

Medierna rapporterar i dag om misstankarna om missbruk som observerats vid Statskontoret i juli. Det eventuella fallet av missbruk uppdagades vid Statskontorets interna egenkontroll. Observationen gällde utbetalning av ersättningar till medbogare. Vi lämnade då omedelbart in en begäran om utredning till Centralkriminalpolisen.

Den som misstanken om missbruk gällde arbetar inte längre vid Statskontoret. Vi har gått genom ersättningsprocesserna och kontrollen av dem så att motsvarande inte ska kunna ske i fortsättningen.

Medan polisutredningen pågår kan fallet inte kommenteras närmare. Huvudansvaret för kommunikationen kring misstankarna om missbruk ligger hos polisen.

Ytterligare information fås av

Timo Laitinen, generaldirektör för Statskontoret, tfn 0400 603 561

◄ Alla nyheter