Hoppa innehåll

Prissättningen av tjänsten Suomi.fi-betalningar år 2020

En kvinna och en man arbetar på sina datorn och pratar i mötet.Tjänsten Suomi.fi-betalningar blev avgiftsbelagd från och med den 1 januari 2020. Aktuella serviceanvändningskostnader kan begäras från Statskontoret.

Ändringarna av förordningen och lagstiftningen om tjänsten Suomi.fi-betalningar fastställdes 19 februari 2019. Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016 § 25.1) och Statskontorets förordning om avgifter reglerar avgifterna för och prissättningen av tjänsten. Statskontoret har tidigare, den 28 juni 2019 och 16 december 2019, informerat om avgifterna för och prissättningen av tjänsten.

Avgiften bygger på finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer (1303/2019) och på den gällande prislistan i anknytning till förordningen. De avgifter som tas ut är offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet och då täcker de serviceavgifter som tas ut av användarorganisationerna kostnaderna för förvaltning, utveckling och användning av tjänsten.

Suomi.fi-betalningar är en samlings- och administrationstjänst för nätbetalningar inom hela den offentliga förvaltningen. Den möjliggör trygga betalningar till organisationer inom den offentliga förvaltningen. I Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster definieras vilka av de organisationer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter är skyldiga att börja använda betalningstjänsten. Sådana organisationer är bland annat kommunerna och övriga kommunorganisationer samt statens bokföringsenheter.

Avgiften som användarorganisationerna betalar för tjänsten Suomi.fi-betalningar består av:

  • en månatlig avgift separat för alla e-tjänster, med vilken man täcker kostnaderna för såväl månadsbetalningarna till tjänsteleverantören som Statskontorets kostnader för administrering av tjänsten,
  • transaktionsspecifika debiteringar för e-tjänsterna och provisioner för kortbetalningar och MobilePay; användarorganisationerna faktureras enligt utfall,
  • specialtjänster i e-tjänsterna, såsom återbetalningar och enskilda redovisningar enligt utfall.

Mer information om avgifter och prissättning fås vid behov via verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter