Hyppää sisältöön

Suomi.fi-maksut palvelun hintatiedot vuodelle 2020

Mies ja nainen työskentelvät kannettavien tietokoneiden ääressä.Suomi.fi-maksut palvelu muuttui maksulliseksi vuoden 2020 alussa. Ajantasaisia palvelun käytön kustannuksia voi tiedustella Valtiokonttorista.

Suomi.fi-maksut palvelun maksullisuutta koskeva lainsäädäntö- ja asetusmuutokset vahvistettiin joulukuussa 2019. Palvelun maksullisuudesta ja hinnoittelusta säädetään tukipalvelulaissa (Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016 § 25.1) ja Valtiokonttorin maksuasetuksessa.

Palvelun hinnoittelu käyttäjäorganisaatioille perustuu valtionvarainministeriön asetukseen Valtiokonttorin maksullisista suoritteista (1303/2019) ja asetukseen liittyvään, voimassaolevaan maksutaulukkoon. Perittävät maksut ovat julkisoikeudellisia omakustannusarvon mukaisia suoritteita, jolloin käyttäjäorganisaatioilta perittävillä palvelumaksuilla katetaan palvelun hallinnoinnista, kehittämisestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset.

Suomi.fi-maksut on koko julkishallinnon käyttöön tarkoitettu verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelu, joka mahdollistaa turvallisen maksujen suorittamisen julkishallinnon organisaatioille. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista määrittää, mitkä organisaatiot ovat velvollisia ottamaan Maksut-palvelun käyttöönsä. Tällaisia organisaatioita ovat muun muassa kunnat ja muut kuntaorganisaatiot sekä valtion kirjanpitoyksiköt.

Suomi.fi-maksut palvelun hinta käyttäjäorganisaatioille muodostuu:

  • asiointipalvelukohtaisesta kuukausimaksusta, jolla katetaan sekä palvelun toimittajalle maksettavat kuukausiveloitukset että Valtiokonttorille palvelun hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset
  • asiointipalveluiden maksutapahtumakohtaisista veloituksista ja korttimaksuihin sekä MobilePayhin liittyvistä provisioista, jotka laskutetaan käyttäjäorganisaatiolta toteutuman mukaan
  • asiointipalveluiden erillispalveluista, kuten maksujen palautukset ja yksittäistilitykset toteutuman mukaan

 

Lisätietoja maksullisuudesta ja hinnoittelusta saat osoitteesta verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset