Hoppa innehåll

Nyheter från kontoret 4/2023 har publicerats

ekollon och lövStatskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 4/2023 har publicerats den 28 september 2023. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet.

Nyheter på svenska i detta brev:

Allmänt

Valtio Expo 7.5.2024 – Lägg in datumet i kalendern!
Statskontorets meddelandetjänster flyttades till en ny miljö i molnet

Ekonomi

Statskontorets elektroniska informationspaket om den offentliga förvaltningens ekonomi
Nu kan du granska statens ekonomiförvaltning
Bättre upphandlingskompetens med hjälp av självutvärdering
Har du redan tillgång till Suomi.fi-meddelanden?
Systemet för kontoindelning i budgeten ersättas med ett nytt datasystem
Identifiering av statens ansvarsförbindelser en förutsättning för en hållbar förvaltning av den offentliga ekonomin
Nya föreskrifter och instruktioner

Kunskap

Statens personalberättelse 2022 har publicerats

Arbetsliv

Arbetslivstjänsternas kommande evenemang
Ansök om Kaiku-utvecklingspengar

Ansvarighet

Rapport: Hur synliggörs hållbarhet och ansvar i statens verksamhet?

Medborgartjänster

Underhållet av olycksfallsförteckningen som förutsätts i lagen underlättas

LÄS NYHETSBREV NYHETER FRÅN KONTORET 4/2023

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter