Hoppa innehåll

Nyheter från kontoret 1/2024 har publicerats

händer i snöiga handskar

Nytt år, ny generaldirektör, nytt Nyheter från kontoret-nyhetsbrev. Statskontorets första Nyheter från kontoret för 2024 bjuder på ett kompaktare utbud av nyheter från Statskontoret än tidigare. Utöver nyhetsplockningar får vi i fortsättningen regelbundet höra såväl vår generaldirektörs som våra branschers synpunkter på våra aktuella ämnen. Först får vår nya generaldirektör Liisa Räsänen taltur.

Det skulle ännu finnas tillräckligt att berätta från vårt breda verksamhetsområde för flera nyhetsbrev. Mer intressant innehåll hittar du både på vår webbplats och i många andra temaspecifika nyhetsbrev. Nyheter från kontoret -nyhetsbrevet berättar om Statskontorets mest aktuella nyheter sex gånger om året. Bekanta dig med det förnyade nyhetsbrevet!

Nyheter  i detta brev:

Hälsning från Statskontorets generaldirektör Liisa Räsänen
Årsöversikten över statens skuldförvaltning har publicerats
Välfärdsområdenas ekonomiska information intresserar många
Halka kan bli distansarbetarens öde
Fördelar i miljardklassen i sikte – staten tar i bruk Peppol i april
Nya föreskrifter och instruktioner
Valtio Expo och andra evenemang

LÄS NYHETSBREV NYHETER FRÅN KONTORET 1/2024

Hur kändes de förnyade nyheterna från kontoret? Vad skulle du ha velat läsa mer om? Hurdana teman önskar du att brevet skulle innehålla i fortsättningen? Vi vill gärna höra respons och önskemål så att vi kan utveckla er läsupplevelse så att den blir ännu mer givande. Ge respons här >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter