Hoppa innehåll

Teckna trafikförsäkringen i tid för att undvika extra avgifter

År 2020 fick mer än 46 000 bilister en försummelseavgift för trafikförsäkring. Även en liten försening med att teckna trafikförsäkring kommer att resultera i en avgift på minst 75 euro.

Ett fordon ska alltid ha en giltig trafikförsäkring. Även till exempel mopeder, terränghjulingar, snöskotrar, släpvagnar och även s.k. ”åkerbilar” måste vara försäkrade. Även ett fordon som är olämpligt att köra måste vara försäkrat om du inte har meddelat Traficom om avställningen. Ett oförsäkrat fordon är förbjudet att använda tills försäkringen har skötts ordentligt. Polisen kan ta bort registreringsskyltar på ett oförsäkrat fordon. Läs mer om försäkringsplikten på Trafikförsäkringscentralen webbplats.

 Kontrollera informationen för fordonet i förväg

Om du köper fordonet av en person som inte har försäkrat fordonet måste försäkringen tecknas omedelbart på inköpsdagen. Det lönar sig att skaffa fordonet endast från den registrerade ägaren. I det här fallet har du vanligtvis sju dagar på dig att försäkra fordonet.

Den nya ägaren och innehavaren av fordonet måste ta reda på fordonets registreringsmärken och försäkringsplikt redan innan man köper fordonet. I fordonsförsäljningar mellan privatpersoner bör du vara särskilt vaksam och följa instruktionerna på Traficoms webbplats.

Försummelseavgiften för ett oförsäkrat fordon kan kosta upp till tusentals euro

Försummelse att teckna den lagstadgade trafikförsäkringen kommer att påföra en oförsäkringsavgift (en avgift om motsvarar försäkringspremien + en försummelseavgift). Avgifterna ersätter för trafikskador orsakade av oförsäkrade fordon som annars skulle bäras av andra bilister.

Enligt Trafikförsäkringscentralen har skador orsakade av oförsäkrade fordon ökat betydligt de senaste åren. På fem år, från 2016 till 2020, har antalet skador ökat med 30 procent.

Den avgift som motsvarar försäkringspremien är större än försäkringspremien för en trafikförsäkring som tecknats hos försäkringsbolaget. Den bestäms i enlighet med Trafikförsäkringscentralen premiegrund och baseras på beräkningar gjorda av Trafikförsäkringscentralen (så kallad riskpremieundersökning).

Försummelseavgiften kan vara upp till tre gånger beloppet av försäkringspremien, beroende på bland annat försummelsetidens längd. Det totala beloppet kan nå upp till tusentals euro.

”Antalet försummelseavgifter för otecknade trafikförsäkring har ökat och i år beräknas de påföras redan på mer än 50 000 bilister”, säger advokat Suvi Karhu från Statskontoret.

De flesta försummelseavgifter är dock små.

”Så många som 68 procent av försummelseavgifter är minimiavgifter, vilket innebär en fördröjning på högst en eller två dagar”, säger Suvi Karhu.

 Okunnighet befriar inte från försummelseavgift

Statskontoret påför en försummelseavgift som baserar sig på förslag från Trafikförsäkringscentralen. Statskontoret kommer att fatta beslut på basis av mottagen information. Försummelseavgift kan inte undantas, till exempel på grund av att:

  • du visste inte om försäkringsplikten eller du har glömt att teckna en försäkring
  • fordonet var oförsäkrat vid köpet
  • en anteckning om betalningsstörning fördröjde försäkringen
  • oförsäkrade tiden är kort
  • fordonet är i olag/obrukbart
  • fordonet har inte använts i trafik.

Försummelseavgift kan undantas främst när det finns objektiv tvetydighet eller bristande tolkning av försäkringsplikten.

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter