Hoppa innehåll

Nyheter från kontoret 3/2024 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 3/2024 har publicerats den 13 juni 2024. Nyheter från kontoret erbjuder ett urval av aktuella nyheter samt synvinklar på det växlande huvudtemat från våra olika branscher. Den här gången är temat för nyhetsbrevet hållbarhet och ansvarighet. En introduktion till ämnet och till artiklar i brevet ges av generaldirektör Liisa Räsänen.

Mer intressant innehåll hittar du både på vår webbplats och i många andra temaspecifika nyhetsbrev. Nyheter från kontoret -nyhetsbrevet berättar om Statskontorets mest aktuella nyheter sex gånger om året. Bekanta dig med det förnyade nyhetsbrevet!

Nyheter  i detta brev:

Liisa Räsänen: Sommarhälsningar från kontoret
Nu är det dags för ansvarsrapporterna
Fart på den gröna omställningen och mot en hållbar tillväxt
Varför har Finland inte emitterat gröna statslån?
Navigering i en stormig värld – Ett nytt verktyg för utveckling av arbetsgemenskapens resiliens finns till ert förfogande
Ansvaret syns också i utvecklingsprojekt för arbetslivet som belönats med Kaiku-priset
Nya föreskrifter och instruktioner
Det händer på Statskontoret och staten – anteckna kommande evenemang i din kalender

LÄS NYHETSBREV NYHETER FRÅN KONTORET 3/2024

Hur kändes de förnyade nyheterna från kontoret? Vad skulle du ha velat läsa mer om? Hurdana teman önskar du att brevet skulle innehålla i fortsättningen? Vi vill gärna höra respons och önskemål så att vi kan utveckla er läsupplevelse så att den blir ännu mer givande. Ge respons här

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter