• Mitä?

  Valtiokonttori on hankkinut julkishallinnon toimijoille uuden verkkomaksamisen palvelun. Palvelu kuuluu Suomi.fi-palveluihin ja on nimeltään Suomi.fi-maksut. Palvelu tarjoaa julkishallinnon organisaatioille yhtenäisen palvelukokonaisuuden ja järjestelmäratkaisun sähköisen asioinnin tueksi.

 • Mistä on kyse?

  Mikäli organisaationne on jo ottamassa käyttöön tai suunnittelemassa sähköiseen asioimiseen liittyvää verkkomaksamisen palvelua vuoden 2018 aikana, on teidän huomioitava KaPA-laki  (KaPA = Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma). Ottakaa yhteyttä jo käyttöönoton suunnitteluvaiheessa ja ennen palvelusopimuksensa tekemistä Valtiokonttoriin, jotta  palvelun sopimuskausi voidaan sovittaa keskitetyn Maksut-palvelun käyttöönottoon sopivaksi.

  Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotosta tehdään palvelusopimus Valtiokonttorin kanssa. Lisäksi Valtiokonttorin kanssa sovitaan palvelun käyttöönoton ajankohta ja tarvittavat toimenpiteet ja Valtiokonttori toimittaa organisaatiolle muut tarvittavat ohjeet.

 • Miten?

  Maksut-palvelulla julkishallinnon organisaatioiden asiakkaat  voivat maksaa verkkomaksuja palvelua käyttäville organisaatioille, kuten kunnille ja valtion viranomaisille. Yhtenäinen palvelu on kustannustehokas ja sille voidaan tarjota keskitettyä tukea ja palvelunhallintaa. Maksut-palvelun käyttöönotot alkoivat vuonna 2017, jolloin palvelun otti käyttöönsä yhteensä 41 organisaatiota. Käyttöönotot jatkuvat edelleen ja niistä vastaa Valtiokonttori.

 • Kenelle?

  KaPA-laissa määritellään, mitkä julkista hallintotehtävää hoitavat organisaatiot ovat velvollisia ottamaan Maksut-palvelun käyttöönsä. Tällaisia organisaatioita ovat mm. kunnat ja muut kuntaorganisaatiot sekä valtion kirjanpitoyksiköt . Em. organisaatioiden tulee olla yhteydessä Valtiokonttoriin siinä vaiheessa, kun ne suunnittelevat ottavansa käyttöönsä sähköisen asiointipalvelun, johon liittyy verkkomaksamista.

  Tutustu lakiin tarkemmin >

   

 • Milloin?

  Niiden organisaatioiden, joilla on olemassa oleva verkkomaksamisen palvelu, ei ole välttämätöntä siirtyä käyttämään uutta keskitettyä palvelua ennen nykyisin käytössään olevan palvelun sopimuskauden loppua.

 • Taustaa: Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma (KaPA)

  Valtiovarainministeriö asetti 18.6.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA, VM140:00/2013) hallituksen rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelman toimikausi oli 9.6.2014–31.12.2017.

  Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuden toteuttaminen on määrätty Väestörekisterikeskukseen 1.3.2014 perustetun kansallisen palveluarkkitehtuuriyksikön (KaPA) tehtäväksi.

  Valtiokonttori toteutti verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun yhdessä valitun palveluntarjoajan (Paytrail Oyj ja Nets Oy) kanssa.

  Kuntaliitossa toimi ohjelman ajan Kunta-KaPA-toimisto, jonka tehtävänä oli tukea ja edistää Kansallisen palveluarkkitehtuurin tavoitteiden toteutumista kuntasektorilla.

 • Turun kaupunki hyödyntää Suomi.fi-maksuja monessa palvelussaan

  Turun kaupunki lähti mukaan Suomi.fi-maksujen pilottihankkeeseen keväällä 2017.

  – Olimme pitkään miettineet, miten saisimme kaupungin huimissa luvuissa olevan
  laskutuksen vähenemään. Otimme pilottiin mukaan liikuntarannekkeiden verkkolatauksen ja -maksamisen, sillä halusimme, että kuntalaisten olisi helppo ladata rannekkeitaan kotonaan. Verkkomaksut ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosina ja nyt ne ovat Turussa tarjolla monessa palvelussa, Turun kaupungin digitaalisten palvelujen kehittämisestä vastaava hankejohtaja Päivi Saalasto kertoo.

  Palvelun käyttöönotto itsessään oli varsin helppoa ja vaivatonta.

  – Käyttöönotto oli erittäin yksinkertaista ja helppoa. Maksuvälinepalveluna toimii Paytrail, joten toimittaja oli jo tarkkaan testannut verkkomaksamisen. Käyttöönotossa ei ollut mitään ongelmaa ja tämä on erittäin turvallinen ja varma ratkaisu, Saalasto kiittelee.

  Videolla Päivi Saalasto kertoo Turun kaupungin Suomi.fi-maksut käyttöönotosta:

 • Suomi.fi -maksut on tuonut Traficomille sujuvuutta verkkoasiointiin ja taloushallintoon

  Suomalaisille parhaiten ajokorttien ja rekisteröintien kautta tuttu liikenne- ja viestintävirasto Traficom on edistänyt viraston tavoitetta Suomen digitalisaatiosta siirtämällä palveluita verkkoon. Parhaillaan Traficomilla on käytössä Suomi.fi-maksupalvelut 18:sta eri asiointipalvelussa.

  – Suomi.fi-maksut ovat olleet asiakkaillemme sujuva tapa hoitaa verkkomaksaminen. Onhan se ero huikaiseva, kun esimerkiksi aikaisemmin ajoneuvojen rekisteröintitoimenpiteet piti hoitaa joko katsastuskonttorin tai vakuutusyhtiön tiskillä. Nyt ne voidaan hoitaa vaikkapa kotisohvalta ihan minuutissa tai parissa. Yksi edellytys muutokselle on ollut juuri verkkomaksaminen, Traficomilla digitaalisten palvelujen kehittäjänä työskentelevä Maaria Toikka selvittää.

  Pilottivaiheessa vuonna 2017 käyttöönotettu Suomi.fi-maksut palvelu on Toikan mukaan sujuvoittanut Traficomin taloushallinnon työtä, tuonut kustannushyötyä koko yhteiskunnalle ja nopeuttanut viraston rahaliikennettä.

  Videolla Maaria Toikka kertoo Suomi.fi-maksut palvelun hyödyistä: