Hyppää sisältöön

Suomi.fi-maksut – verkkomaksamispalvelu julkishallinnon organisaatioille

Kustannustehokas ratkaisu julkishallinnon verkkomaksujen käsittelyyn

Suomi.fi-maksut käytössä
111 organisaatiolla
 • Suomi.fi-maksut palvelu tarjoaa valtion virastoille, liikelaitoksille, kunnille ja hyvinvointialueille yhtenäisen maksamisen palvelukokonaisuuden ja järjestelmäratkaisun sähköisen asioinnin tueksi. Palvelulla julkishallinnon organisaatioiden asiakkaat voivat maksaa julkishallinnon sähköisissä asiointipalveluissa tai verkkokaupoissa.

 • Verkkomaksamisen palvelu Suomi.fi-maksut

  Valtiokonttori on hankkinut julkishallinnon toimijoille verkkomaksamisen palvelun, joka on osa Suomi.fi-palvelukokonaisuutta. Suomi.fi-maksut palvelu tarjoaa valtion virastoille, liikelaitoksille, kunnille ja hyvinvointialueille yhtenäisen maksamisen palvelukokonaisuuden ja järjestelmäratkaisun sähköisen asioinnin tueksi. Palvelulla julkishallinnon organisaatioiden asiakkaat voivat maksaa julkishallinnon sähköisissä asiointipalveluissa tai verkkokaupoissa.

  Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotosta tehdään Valtiokonttorin kanssa palvelusopimus, jossa sovitaan käyttöönottoon liittyvät yksityiskohdat. Palvelun käyttöönotto on nopeaa sekä helppoa ja Valtiokonttori yhdessä palvelun toimittajan kanssa tukevat tarvittaessa organisaatiota käyttöönotossa. Suomi.fi-maksut palvelussa organisaatio saa käyttöönsä yhdellä sopimuksella kaikki yleisimmät verkkomaksamisen tavat, kuten pankkien verkkopankkimaksut, Visa-, MasterCard ja Amex-korttimaksut sekä useita mobiilimaksutapoja.

  Valtiokonttori on tuottanut Suomi.fi-maksut palvelua vuodesta 2017 alkaen. Palvelu kilpailutettiin vuonna 2021 ja uudistettu Suomi.fi-maksut palvelu otettiin käyttöön loppuvuodesta 2022. Palvelun toimittaja on Paytrail Oyj.

 • Palvelun käyttövelvollisuus

  Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, eli niin kutsuttu tukipalvelulaki, velvoittaa käyttämään Suomi.fi-maksut palvelua, mikäli organisaation sähköiseen asiointiin liitetään verkkomaksamisen palvelu. Laissa määritellään, mitkä julkista hallintotehtävää hoitavat organisaatiot ovat velvollisia tai oikeutettuja ottamaan Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönsä, ja minkä palveluiden osalta. Valtionhallinnolla ja hyvinvointialueilla on velvollisuus käyttää Suomi.fi-maksut palvelua maksamisratkaisuna sähköisessä asioinnissa. Kunnallishallinnossa on velvollisuus käyttää Suomi.fi-maksut palvelua lakisääteisissä tehtävissä. Lisäksi Kunnallishallinnon organisaatiot ovat oikeutettuja käyttämään palvelua myös muissa kuin lakisääteisissä palveluissaan. Suomi.fi-maksut palvelua ovat oikeutettuja käyttämään myös liikelaitokset, 3. sektorin organisaatiot ja yksityiset yritykset, jotka toteuttavat julkishallinnolle lain nojalla säädettyä tehtävää.

  Organisaatioiden tulee olla yhteydessä Valtiokonttoriin siinä vaiheessa, kun ne suunnittelevat ottavansa käyttöönsä sähköisen asiointipalvelun, johon liittyy verkkomaksamista.

  Valtiokonttorilta tulee hakea poikkeuslupaa, mikäli organisaatiolla on tukipalvelulaissa erikseen määritellyn syyn mukainen perusteltu tarve poiketa palvelun käyttövelvollisuudesta.

  Tutustu TUKIPALVELUlakiin tarkemmin >

   

 • Yhteystiedot

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anja Alanko
  taloushallintoasiantuntija
  verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi

 • Suomi.fi-maksut palvelu on omakustannusarvon mukaisesti hinnoiteltu palvelu, jonka hinnoista säädetään valtiovarainministeriön asetuksessa. Palvelussa tilitykset tehdään bruttotilityksinä eli palvelumaksuja ei vähennetä palvelun tilityksistä. Valtiokonttori laskuttaa palvelumaksut palvelua käyttävältä asiakasorganisaatiolta kalenterikuukausittain jälkikäteen.

 • Hinnoittelun perusteet

  Palvelun hinnoittelu käyttäjäorganisaatioille perustuu valtionvarainministeriön asetukseen Valtiokonttorin maksullisista suoritteista (949/2022) ja asetukseen liittyvään, voimassaolevaan liitteeseen. Perittävät maksut ovat julkisoikeudellisia omakustannusarvon mukaisia suoritteita, jolloin käyttäjäorganisaatioilta perittävillä palvelumaksuilla katetaan palvelun hallinnoinnista, kehittämisestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset.

  Suomi.fi-maksut palvelun hinta käyttäjäorganisaatioille muodostuu:

  • asiointipalvelukohtaisesta kuukausimaksusta
  • asiointipalveluiden maksutapahtumakohtaisista veloituksista ja provisioista, jotka laskutetaan käyttäjäorganisaatiolta toteutuman mukaan
  • asiointipalveluiden erillispalveluista, kuten maksujen palautuksista, yksittäistilityksistä tai myyntikanavan käyttämisestä veloitettavasta ostoskorin jakokustannuksesta toteutuman mukaan
 • Hintatiedot

  1 OMAKUSTANNUSARVON MUKAISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

  1.1 Kuukausimaksut 

  1.1.1 Suomi.fi-maksut palvelun kuukausimaksu

  1.1.1.1 Kuukausimaksu  50 euroa/kk

  1.2 Maksutapahtumakohtaiset maksut ja provisiot 

  1.2.1 Suomi-maksut palvelun maksut ja provisiot

  1.2.1.1 Pankkien verkkomaksupainikkeet PSD2-rajapinnalla 0,13 euroa/kpl

  1.2.1.2 Pankkien verkkomaksupainikkeet pankkien perinteisillä verkko-

  maksurajapinnoilla  0,47 euroa/kpl

  1.2.1.3 Pankkien verkkomaksupainikkeet suoralla rajapintasopimuksella

  PSD2-rajapinnalla   0,09 euroa/kpl

  1.2.1.4 Pankkien verkkomaksupainikkeet suoralla rajapintasopimuksella

  pankkien perinteisillä verkkomaksurajapinnoilla  0,55 euroa/kpl

  1.2.1.5 Korttimaksut (Visa, Mastercard ja American Express) 0,07 euroa/kpl                    

  1.2.1.6 Mobiilimaksut (MobilePay, Pivo, Siirto ja ApplePay)  0,20 euroa/kpl                   

  1.2.1.7 Kuluttajalasku (OP Lasku)  5,00 euroa/kpl                                                    

  1.2.1.8 PayPal-maksut 1,00 euroa/kpl                                                                       

  1.2.1.9 Provisiot  toteuman mukaan                                                                                

  Maksutapahtumakohtaiset veloitukset perustuvat palvelu- ja korttipalveluoperaattoreiden hinnastojen perusteella laskettuihin keskimääräisiin hintoihin. Lisäksi hintoihin sisältyy palvelun hallinnointiin ja kehittämiseen liittyviä kustannuksia. Korttimaksujen provisio vaihtelee kortin liikkeellelaskijan mukaan. EU:n sisällä liikkeeseen lasketun maksukortin provisio on n. 1,16 % ja EU:n ulkopuolella liikkeeseen laskettu kortin n. 2,35 %. Mobiilimaksujen provisio on n. 1,0 %. PayPalin provisio ja muut mahdolliset kustannukset tarkentuvat maksutavan käyttöönoton jälkeen vuonna 2023.

  American Express-korttimaksujen provision veloittaa palvelun tuottaja suoraan asiakasorganisaatioilta.

  Pankkien verkkomaksupainikkeissa hyödynnetään kahta eri rajapintaversiota. Ensisijaisesti käytetään PSD2-maksupalveludirektiivin vaatimia avoimia rajapintoja, mutta pankkien perinteiset verkkomaksurajapinnat toimivat rinnalla varajärjestelynä.

  Verkkomaksupainikkeiden suoralla rajapintasopimuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa käyttäjäorganisaatio käyttää esimerkiksi lakisääteisestä syystä palveluoperaattoria vain maksujen teknisenä välittäjänä. Tällöin palveluoperaattori ei käsittele käyttäjäorganisaation maksuja, tilityksiä tai maksun palautuksia palveluoperaattorin asiakasvaratilin kautta.

  1.3 Erillispalvelut

  1.3.1 Suomi.fi-maksut palvelun erillispalvelut

   1.3.1.1 Maksujen palautus   0,35 euroa/kpl                                                                

  1.3.1.2 Yksittäistilitykset   0,15 euroa/kpl                                                                   

  1.3.1.3 Myyntikanavan ostoskorikustannus (Shop-in-Shop)  0,15 euroa/kpl             

  1.3.1.4 Muut mahdolliset kustannukset toimittajan hinnoittelun mukaan

 • Laskutus ja maksuehdot

  Valtiokonttori laskuttaa käyttäjäorganisaatioita kuukausittain. Käyttäjäorganisaatioille lähetetään asiointipalvelukohtainen lasku, jolla veloitetaan asiointipalvelun edellisen kuukauden kuukausimaksu ja maksutapahtumakohtaiset maksut ja provisiot.

  Valtiokonttori käyttää laskuilla maksuehtoa 21 päivää netto. Laskuun kohdistuvat huomautukset on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun käyttäjäorganisaatio on vastaanottanut laskun.

  Laskutusosoitteena käytetään käyttöönottolomakkeella ilmoitettua laskutusosoitetta. Käyttäjäorganisaatioiden on myös mahdollista tarkentaa laskutusosoitettaan asiointipalvelukohtaisilla lisätiedoilla (viitteenne, sopimusnumero, tilausnumero tai tiliöintiviite).

 • Suomi.fi-maksut palvelun asiakas- ja tapahtumamääriä seurataan kuukausittain julkaistavalla raporttikokonaisuudella. Maksutapahtumamääriä voi hakea muodostaen erilaisia hakutekijöitä sektoreista, maksutavoista ja organisaatioista. Tiedot on haettavissa vuosilta 2018-2023.

 • Suomi.fi-maksut palvelun tapahtumat