• Verkkomaksamisen palvelu Suomi.fi-maksut

  Valtiokonttori on hankkinut julkishallinnon toimijoille verkkomaksamisen palvelun, joka on osa Suomi.fi-palvelukokonaisuutta. Suomi.fi-maksut palvelu tarjoaa julkishallinnon organisaatioille yhtenäisen palvelukokonaisuuden ja järjestelmäratkaisun sähköisen asioinnin tueksi.

  Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotosta tehdään palvelusopimus Valtiokonttorin kanssa. Lisäksi Valtiokonttorin kanssa sovitaan palvelun käyttöönoton ajankohta ja tarvittavat toimenpiteet. Valtiokonttori toimittaa organisaatiolle myös muut tarvittavat ohjeet.

  Maksut-palvelulla julkishallinnon organisaatioiden asiakkaat voivat maksaa verkkomaksuja palvelua käyttäville organisaatioille, kuten kunnille ja valtion viranomaisille. Maksut-palvelussa on käytettävissä muun muassa pankkien verkkopankkimaksut, Visa-, MasterCard ja Amex-korttimaksut sekä MobilePay-maksut.

  Yhtenäinen palvelu on kustannustehokas ja sille voidaan tarjota keskitettyä kehittämistä, tukea ja palvelunhallintaa. Maksut-palvelun käyttöönotot alkoivat vuonna 2017, jolloin palvelun otti käyttöönsä yhteensä 41 organisaatiota.

 • Palvelun käyttövelvollisuus

  Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, eli niin kutsuttu tukipalvelulaki, velvoittaa käyttämään Suomi.fi-maksut-palvelua jos organisaatiolla on käytössä sähköiseen asioimiseen liittyvä verkkomaksamisen palvelu. Laki on tunnettu myös nimellä KaPA-laki, jonka lyhenne tulee sanoista kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma.

  Laissa määritellään, mitkä julkista hallintotehtävää hoitavat organisaatiot ovat velvollisia tai oikeutettuja ottamaan Maksut-palvelun käyttöönsä, ja minkä palveluiden osalta. Esimerkiksi kunnat ja muut kuntaorganisaatiot sekä valtion kirjanpitoyksiköt ovat velvollisia käyttämään Maksut-palvelua lakisääteisissä palveluissaan, jos organisaation sähköiseen asiointiin on liitetty verkkomaksamisen vaihtoehto. Kunnallishallinnon organisaatiot ovat lisäksi oikeutettuja käyttämään palvelua myös muissa kuin lakisääteisissä palveluissaan.

  Edellä mainittujen organisaatioiden tulee olla yhteydessä Valtiokonttoriin siinä vaiheessa, kun ne suunnittelevat ottavansa käyttöönsä sähköisen asiointipalvelun, johon liittyy verkkomaksamista.

  Tutustu lakiin tarkemmin >

   

 • Yhteystiedot

  Anni Koskinen
  taloushallintoasiantuntija
  verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi

   

 • Hinnoittelun perusteet

  Palvelun hinnoittelu käyttäjäorganisaatioille perustuu valtionvarainministeriön asetukseen Valtiokonttorin maksullisista suoritteista (1303/2019) ja asetukseen liittyvään, voimassaolevaan maksutaulukkoon. Perittävät maksut ovat julkisoikeudellisia omakustannusarvon mukaisia suoritteita, jolloin käyttäjäorganisaatioilta perittävillä palvelumaksuilla katetaan palvelun hallinnoinnista, kehittämisestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset.

  Suomi.fi-maksut palvelun hinta käyttäjäorganisaatioille muodostuu:

  • asiointipalvelukohtaisesta kuukausimaksusta, jolla katetaan sekä palvelun toimittajalle maksettavat kuukausiveloitukset että Valtiokonttorille palvelun hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset
  • asiointipalveluiden maksutapahtumakohtaisista veloituksista ja korttimaksuihin sekä MobilePayhin liittyvistä provisioista, jotka laskutetaan käyttäjäorganisaatiolta toteutuman mukaan
  • asiointipalveluiden erillispalveluista, kuten maksujen palautukset ja yksittäistilitykset toteutuman mukaan
 • Hintatiedot

  Käyttäjäorganisaatiolta veloitetaan omakustannusarvoa alempi kuukausimaksu, kun asiointipalvelun maksutapahtumien lukumäärä on enintään 5 000 maksutapahtumaa kalenterivuodessa.

  • Omakustannusarvon mukainen kuukausimaksu 700 euroa/kk
  • Omakustannusarvoa alempi kuukausimaksu  280 euroa/kk

  Käyttäjäorganisaatioilta veloitetaan jokaisesta asiointipalvelussa suoritetusta maksutapahtumasta maksutapahtumakohtainen veloitus ja maksutapahtumasta mahdollisesti aiheutuvat provisiot toteutuman mukaisesti. Maksutapahtumakohtaiset veloitukset perustuvat palvelu- ja korttipalveluoperaattoreiden hinnastojen perusteella laskettuihin keskimääräisiin hintoihin. Käyttäjäorganisaatioilta perittävät hinnat ovat:

  • Pankkien verkkomaksupainikkeet 0,28 euroa/kpl
  • Korttimaksut 0,10 euroa/kpl (Visa, Mastercard ja American Express)
  • MobilePay 0,22 euroa/kpl
  • Korttimaksujen ja MobilePayn provisiot toteutuneen mukaan
  • Maksujen palautus 0,50 euroa/kpl
  • Yksittäistilitykset 0,50 euroa/kpl
  • Muut mahdolliset kustannukset toimittajan hinnoittelun mukaan

  Korttimaksujen provisio vaihtelee kortin liikkeellelaskijan mukaan. EU:n sisällä liikkeeseen lasketun maksukortin provisio on n. 0,3 % ja EU:n ulkopuolella liikkeeseen laskettu kortin n. 2,2 %. MobilePayn provisio on noin 1,0 %.

  Lisäksi uuden asiointipalvelun käyttöönoton kertaveloitus on 1 000 euroa. Tämän liityntäkustannuksen laskuttaa Paytrail suoraan käyttäjäorganisaatiolta.

 • Laskutus ja maksuehdot

  Valtiokonttori laskuttaa käyttäjäorganisaatioita kuukausittain. Käyttäjäorganisaatioille lähetetään asiointipalvelukohtainen lasku, jolla veloitetaan asiointipalvelun kuluvan kuukauden kuukausimaksu ja edellisen kuukauden maksutapahtumakohtaiset maksut ja provisiot.

  Mahdollinen tasauslaskutus tehdään joulukuussa.

  Valtiokonttori käyttää laskuilla maksuehtoa 21 päivää netto. Laskuun kohdistuvat huomautukset on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun käyttäjäorganisaatio on vastaanottanut laskun.

  Laskutusosoitteena käytetään käyttöönottolomakkeella ilmoitettua laskutusosoitetta. Käyttäjäorganisaatioiden on myös mahdollista tarkentaa laskutusosoitettaan asiointipalvelukohtaisilla lisätiedoilla (viitteenne, sopimusnumero, tilausnumero tai tiliöintiviite).

 • Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotto

  Tarkat ohjeet Suomi.fi-maksujen käyttöönotosta ovat Suomi.fi palveluhallinnassa.

  Suomi.fi palveluhallintaan >

  Suomi.fi-maksut - turvallista maksamista verkossa

 • Suomi.fi-maksut palvelun esittely

  Syksyn webinaareissa kurkistetaan Suomi.fi-maksujen käyttöönottoprosessiin ja tutustutaan sekä itse palveluun että palvelun käyttäjien kokemuksiin. Sujuvaa verkkomaksamista Suomi.fi-maksuilla -webinaarien tarkoituksena on antaa tietoa Suomi.fi-maksut palvelusta ja sen käyttöönotosta. Webinaarissa käydään käyttöönottoprosessin lisäksi läpi, miten eri määritykset vaikuttavat maksujen käsittelyyn. Samalla webinaarissa jaetaan hyviä käytäntöjä taloushallintoprosessin järjestämiseen.

  Webinaarit on suunnattu toimijoille, joilla on Kapa-lain mukaan oikeus käyttää Suomi.fi-maksuja.

  Webinaarin aineisto

 • VK Suomi.fi-maksut palvelun työtila

  Valtiokonttori ylläpitää Suomi.fi-maksut palvelun asiakasorganisaatioiden käyttöön tarkoitettua Tiimeri-työtilaa. Työtilasta löytyy ajantasaisia ohjeita ja lomakkeita palvelun käyttöön liittyen. Työtila on pääasiassa suomenkielinen, mutta ruotsinkieliset lomakkeet ja ohjeet löytyvät omasta kansiostaan.

  Työtila sisältää muun muassa:

  • Palvelun käyttöönottolomakkeen
  • Epäselvien maksujen ja maksamisen virhetilanteiden selvittelyn ohjeen
  • Käyttäjähallinnan ohjeistuksen

  Tiimeri-työtilan käyttöönotto vaatii eduuni ID-tunnuksen rekisteröintiä.

  Käyttöoikeuksia uuteen VK Suomi.fi-maksut palvelu Tiimeri-työtilaan voi pyytää osoitteesta [email protected].

 • Turun kaupunki hyödyntää Suomi.fi-maksuja monessa palvelussaan

  Turun kaupunki lähti mukaan Suomi.fi-maksujen pilottihankkeeseen keväällä 2017.

  – Olimme pitkään miettineet, miten saisimme kaupungin huimissa luvuissa olevan
  laskutuksen vähenemään. Otimme pilottiin mukaan liikuntarannekkeiden verkkolatauksen ja -maksamisen, sillä halusimme, että kuntalaisten olisi helppo ladata rannekkeitaan kotonaan. Verkkomaksut ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosina ja nyt ne ovat Turussa tarjolla monessa palvelussa, Turun kaupungin digitaalisten palvelujen kehittämisestä vastaava hankejohtaja Päivi Saalasto kertoo.

  Palvelun käyttöönotto itsessään oli varsin helppoa ja vaivatonta.

  – Käyttöönotto oli erittäin yksinkertaista ja helppoa. Maksuvälinepalveluna toimii Paytrail, joten toimittaja oli jo tarkkaan testannut verkkomaksamisen. Käyttöönotossa ei ollut mitään ongelmaa ja tämä on erittäin turvallinen ja varma ratkaisu, Saalasto kiittelee.

  Videolla Päivi Saalasto kertoo Turun kaupungin Suomi.fi-maksut käyttöönotosta:

 • Suomi.fi -maksut on tuonut Traficomille sujuvuutta verkkoasiointiin ja taloushallintoon

  Suomalaisille parhaiten ajokorttien ja rekisteröintien kautta tuttu liikenne- ja viestintävirasto Traficom on edistänyt viraston tavoitetta Suomen digitalisaatiosta siirtämällä palveluita verkkoon. Parhaillaan Traficomilla on käytössä Suomi.fi-maksupalvelut 18:sta eri asiointipalvelussa.

  – Suomi.fi-maksut ovat olleet asiakkaillemme sujuva tapa hoitaa verkkomaksaminen. Onhan se ero huikaiseva, kun esimerkiksi aikaisemmin ajoneuvojen rekisteröintitoimenpiteet piti hoitaa joko katsastuskonttorin tai vakuutusyhtiön tiskillä. Nyt ne voidaan hoitaa vaikkapa kotisohvalta ihan minuutissa tai parissa. Yksi edellytys muutokselle on ollut juuri verkkomaksaminen, Traficomilla digitaalisten palvelujen kehittäjänä työskentelevä Maaria Toikka selvittää.

  Pilottivaiheessa vuonna 2017 käyttöönotettu Suomi.fi-maksut palvelu on Toikan mukaan sujuvoittanut Traficomin taloushallinnon työtä, tuonut kustannushyötyä koko yhteiskunnalle ja nopeuttanut viraston rahaliikennettä.

  Videolla Maaria Toikka kertoo Suomi.fi-maksut palvelun hyödyistä:

   

 • Suomi.fi-maksujen ansiosta työn määrä Kajaanin kaupungissa väheni ja asiakaspalvelu parani

  Osana kaupunkistrategiaansa Kajaanin kaupunki on halunnut parantaa palveluitaan digitalisoinnin avulla. Suomi.fi-maksuja pilotoitiin onnistuneesti ensin venepaikkojen maksamiseen ja myöhemmin myös muihin palveluihin.

  – Haluamme kaupunkistrategiamme mukaisesti parantaa palveluita digitalisoinnilla. Tähän esimerkiksi juuri tämä Suomi.fi-maksaminen sopii oikein hyvin. Haluamme rakentaa sähköisiin palveluihin mahdollisuuden verkkomaksamiseen, kiteyttää kaupungin paikkatietoinsinööri Jaakko Heikkinen.

  Käyttöönotto oli helppoa ja nopeaa

  Kokonaisuutena Heikkinen on hyvin tyytyväinen siihen, että Kajaanin kaupunki päätti ottaa käyttöönsä Suomi.fi-maksut.

  – Voin suositella tätä kyllä ainakin julkisen sektorin toimijoille. Kun rakentaa hyvin digitaalisia asiointipalveluita ja ottaa siihen vielä Suomi.fi-maksamisen kylkeen, niin lopputuloksena on hyvä palvelu, joka on myös tätä päivää, Heikkinen summaa.

  Videolla Jaakko Heikkinen kertoo, kuinka kätevästi Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotto sujui Kajaanin kaupungissa.