Hoppa innehåll

Insamlingen av ekonomiska data om kommuner och samkommuner inleddes hos Statskontoret

Ekonomiska data om alla kommuner och samkommuner i Finland kan snart jämföras via en offentlig webbtjänst, Granskaförvaltningen.fi. Tjänsten har redan nu information om budgetar och planer inom kommunfältet. I nästa år kommer webbplatsen att ha utfallsdata om kommunal ekonomi.

Den 10.12.2019 godkände riksdagen en lag om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner . Kommunerna övergår stegvis till automatiserad ekonomisk rapportering och ansvaret för insamlingen av ekonomiska uppgifter om kommunerna överförs samtidigt från Statistikcentralen till Statskontoret. Från och med 2021 ansvarar vi för upprätthållandet av databasen med uppgifter om kommunernas ekonomi.

Träningsvarvet löpte nästan enligt tidsschemat – en stor del av kommunernas budgetar har insamlats

Informationstjänsten för kommunal ekonomi togs i bruk redan från början av året, när kommunerna och samkommunerna för första gången levererade data om budgeten och ekonomiska planer för 2020 till Statskontoret. Det var fråga om en träningsartad rond före det egentliga myndighetsuppdraget. Målet var att få in uppgifter om alla kommuners och samkommuners planer till informationstjänsten. Hela 75 % av kommunerna och samkommunerna skickade in data inom tidsplanen. Nu närmar sig läget hundra procent.

Se budgeten och uppdaterade rapporter över planeringsdata på Granskaförvaltningen.fi >

Från början av nästa år kommer data att samlas in flera gånger om året

År 2021 levererar kommunfältet utfallsdata till informationstjänsten. I januari ska vi förstås börja samla in uppgifter om planer, men i april står vi inför insamlingen av kvartalsdata. Då rapporterar kommunerna och samkommunerna sina ekonomiska uppgifter på ett nytt sätt. Vi är nästan på slutrakan för automatiseringen av ekonomirapportering. På vägen har kommunerna ändrat sin verksamhetspraxis, övergått till gemensamma tjänsteklasser inom ekonomiförvaltningen, sektorklassificering och att följa JHS-rekommendationer och taxonomi. Allt detta gagnar ekonomiförvaltningen i dess helhet. I det långa loppet sparar automatiseringen resurser och stöder styrningen när ekonomiska data finns att få i realtid.

Läs mer:

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter