Hoppa innehåll

Inloggning till lånekundernas e-tjänst ska ändras

Katso-identifiering som används för inloggning till lånekundernas e-tjänst ska tas ur bruk våren 2020. Identifiering ersätts med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-identifikation, som använder stark elektronisk autentisering dvs. bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort.

Tjänstens användare kan nu logga in med sin Katso-kod eller Suomi.fi-identifikation. Suomi.fi-fullmakterna är ännu inte tillgängliga.

Information om Suomi.fi-identifikation

Mer information:

Produktutvecklingslån:
Tfn: 0295 50 2530
E-post: yritysluotot(at)statskontoret.fi

Aravalån:
Tfn: 0295 50 2520
E-post: luottopalvelu(at)statskontoret.fi

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter