Hoppa innehåll


Inloggning till lånekundernas e-tjänst ska ändras i slutet av året

Katso-identifiering som används för inloggning till lånekundernas e-tjänst ska tas ur bruk före utgången av 2019. Från början av 2020 tjänstens användare kan inte längre logga in med sin Katso-kod. Identifiering ersätts med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-identifikation, som använder stark elektronisk autentisering dvs. bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort.

Mer information meddelas senare.

Information om Suomi.fi-identifikation

Mer information:

Produktutvecklingslån:
Tfn: 0295 50 2530
E-post: yritysluotot(at)statskontoret.fi

Aravalån:
Tfn: 0295 50 2520
E-post: luottopalvelu(at)statskontoret.fi

Målgrupp: Företag och samfund

Ytterligare motiv