Hoppa innehåll

Lånekundernas e-tjänst

 • LOGGA IN TILL TJÄNSTEN >

  I den tjänsten för lånekunder kan man se sina egna låneuppgifter på webben.

  Kunder med aravalån och produktutvecklingslån får via den nya tjänsten avgiftsfritt tillgång till bland annat kontoutdrag samt intyg över säkerheter och insättningar. Kunden kan även ge sitt företags eller samfunds bokföringsbyrå rättigheter till tjänsten så att byrån kan söka fram kontoutdrag för bokslut.

  E-tjänsten för lånekunder behöver följande fullmakt för att inloggningen ska lyckas:

  Kundkategori: Ekonomi och finansiering
  Typ av fullmakt: Ärendefullmakt
  Fullmaktsärenden: Granskning av krediter och säkerheter

  Information om fullmakter: Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund >

  Här hittar du brukansvisningar till e-tjänsten.

 • Så här kommer du igång

  Så här kommer du igång

  Tjänsten tas i bruk med Suomi.fi-identifikation. Suomi.fi-identifikation är en gemensam identifieringstjänst för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Suomi.fi använder stark autentisering. Tjänsten är informationssäker och lätt att använda. Identifieringssätten är nätbankskoder, certifikatkort och mobilcertifikat. Vi rekommenderar att man i första hand använder nätbankskoder.

  Observera att du har identifierat dig som privatperson när du loggar in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder. Välj då ”Uträtta ärenden för ett företag” i menyn Fullmakter. När man för första gången loggar in i tjänsten som representant för ett företag ska den som loggar in vara en person som på basis av gällande registeruppgifter har rätt att uträtta ärenden för företagets räkning (rätt att företräda företaget enligt handelsregistret). En sådan person kan efter att ha loggat in i Suomi.fi-tjänsten befullmäktiga fler personer eller till exempel en bokföringsbyrå att uträtta ärenden för företagets räkning. En bokföringsbyrå eller annan aktör kan också själv begära rätt att uträtta ärenden för ett företags räkning.

  E-tjänsten för lånekunder behöver följande fullmakt för att inloggningen ska lyckas:

  Kundkategori: Ekonomi och finansiering
  Typ av fullmakt: Ärendefullmakt
  Fullmaktsärenden: Granskning av krediter och säkerheter

  Information om fullmakter: Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund >

  Rådgivning för företag och samfund
  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företag och samfund att använda Suomi.fi-tjänsterna.
  tfn 0295 53 5115

  Information om kundtjänst för organisationer >

  Inloggning

  Logga in i lånekundernas e-tjänst på adressen https://luottopalvelu.valtiokonttori.fi.

  Man loggar in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

  Kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du har frågor eller problem med inloggningen.

  Förstasida

  förstasidan börjar du använda tjänsten efter att först ha loggat in i tjänsten. På förstasidan visas dina låneuppgifter, en funktionsmeny till vänster samt kontaktuppgifter till kundtjänsten i nedre balken. Meddelanden om tjänsten publiceras på förstasidan.

  Menyn hittar du till vänster på skärmen. Via menyn kan du gå till de olika funktionerna i systemet. Med knappen Förstasida kommer du alltid tillbaka till startskärmen. De övriga funktionerna är Meddelanden, Ändra uppgifter och Byt företag. Funktionen Byt företag är avsedd för ombud som befullmäktigats av företag.

  Klicka på Byt företag för att öppna en sida med en lista över de företag som gett fullmakt. Funktionen är avsedd endast för ombud.

 • Granskning av låneuppgifter

  Uppgifter om enskilda lån

  Klicka på länken Lån i listan för att se uppgifterna om enskilda lån. Datumet anger från vilken tidpunkt saldouppgiften om lånet härstammar.

  Du kan ge lånet önskat namn med knappen  för redigera. Klicka på Lån högst upp på sidan för att gå tillbaka till förstasidan och listan över lån från uppgifterna om ett enskilt lån.

  Fliken Betalningsrater

  På fliken Betalningsrater visas lånets tidigare och kommande betalningsrater. De kommande raterna är uppskattningar. Betalningsratens belopp fastställs först efter att räntan har fastställts.

  Högst upp i listan visas tidigare betalningsrater som redan har betalats.

  Uppgiften om att räntan har fastställts (V) visas längst till höger på raden för betalningsraten i fråga.

  Om det finns förfallna betalningsrater för lånet, visas de separat ovanför listan.

  Fliken Låneuppgifter

  På fliken låneuppgifter visas basuppgifterna om lånet, bland annat datumet för beviljande, datumet för det första uttaget samt den totala lånetiden.

  Fliken Rapporter

  På fliken Rapporter finns kontoutdraget och andra intyg för lånet. Klicka på länken Kontoutdrag i listan för att öppna kontoutdraget i Office Word, där du också kan skriva ut det.

  Ändra på de egna uppgifterna

  Med funktionen Ändra uppgifter i balken till vänster kan du ange dina faktureringsuppgifter eller ändra kontaktpersonens kontaktuppgifter. Klicka på Ändra uppgifter längst ner till höger.

  Uppdatera uppgifterna och klicka på Spara längst ner till höger.

  Skicka meddelanden

  Via funktionen Meddelanden kan du kommunicera med oss.

  Börja skriva ett nytt meddelande genom att klicka på + Ny e-post högst upp.

  Att skicka meddelanden via meddelandefunktionen är ett datasäkert sätt att kommunicera med Statskontoret.