• I korthet

  I den tjänsten för lånekunder kan man se sina egna låneuppgifter på webben.

  Kunder med aravalån och produktutvecklingslån får via den nya tjänsten avgiftsfritt tillgång till bland annat kontoutdrag samt intyg över säkerheter och insättningar. Kunden kan även ge sitt företags eller samfunds bokföringsbyrå rättigheter till tjänsten så att byrån kan söka fram kontoutdrag för bokslut.

  Dessutom kan man i tjänsten uppdatera sina egna faktureringsuppgifter och kommunicera med Statskontoret.

  Logga in till tjänsten >

 • Så här kommer du igång

  Så här kommer du igång

  Tjänsten ska tas i bruk med en Katso-kod på yritys.tunnistus.fi före den första inloggningen (Se Skatteförvaltningens anvisning om ibruktagning av servicetjänster).

  Efter ibruktagningen kan du logga in i systemet med Katso-användarnamnet och -lösenordet på https://luottopalvelu.valtiokonttori.fi.

  Organisationens administratör kan vid behov också auktorisera andra organisationer, till exempel en bokföringsbyrå (Se Skatteförvaltningens anvisning om att bevilja auktoriseringar).

  Inloggning

  Du kan logga in på adressen https://luottopalvelu.valtiokonttori.fi.

  Om du har frågor om eller problem med inloggningen, ta kontakt med Katso- supporten. Supportens telefonnummer är 029 497 040.

  Förstasida

  förstasidan börjar du använda tjänsten efter att först ha loggat in i tjänsten. På förstasidan visas dina låneuppgifter, en funktionsmeny till vänster samt kontaktuppgifter till kundtjänsten i nedre balken. Meddelanden om tjänsten publiceras på förstasidan.

  Menyn hittar du till vänster på skärmen. Via menyn kan du gå till de olika funktionerna i systemet. Med knappen Förstasida kommer du alltid tillbaka till startskärmen. De övriga funktionerna är Meddelanden, Ändra uppgifter och Byt företag. Funktionen Byt företag är avsedd för ombud som befullmäktigats av företag.

  Klicka på Meddelanden för att öppna en sida där du kan skicka meddelanden till Statskontoret och svara på meddelanden.

  Klicka på Ändra uppgifter för att öppna en sida där du kan uppdatera din faktureringsadress eller ändra kontaktpersonens kontaktuppgifter.

  Klicka på Byt företag för att öppna en sida med en lista över de företag som gett fullmakt. Funktionen är avsedd endast för ombud.

 • Granskning av låneuppgifter

  Uppgifter om enskilda lån

  Klicka på länken Lån i listan för att se uppgifterna om enskilda lån. Datumet anger från vilken tidpunkt saldouppgiften om lånet härstammar.

  Du kan ge lånet önskat namn med knappen  för redigera. Klicka på Lån högst upp på sidan för att gå tillbaka till förstasidan och listan över lån från uppgifterna om ett enskilt lån.

  Fliken Betalningsrater

  På fliken Betalningsrater visas lånets tidigare och kommande betalningsrater. De kommande raterna är uppskattningar. Betalningsratens belopp fastställs först efter att räntan har fastställts.

  Högst upp i listan visas tidigare betalningsrater som redan har betalats.

  Uppgiften om att räntan har fastställts (V) visas längst till höger på raden för betalningsraten i fråga.

  Om det finns förfallna betalningsrater för lånet, visas de separat ovanför listan.

  Fliken Låneuppgifter

  På fliken låneuppgifter visas basuppgifterna om lånet, bland annat datumet för beviljande, datumet för det första uttaget samt den totala lånetiden.

  Fliken Rapporter

  På fliken Rapporter finns kontoutdraget för lånet. Klicka på länken Kontoutdrag i listan för att öppna kontoutdraget i Office Word, där du också kan skriva ut det.

  Ändra på de egna uppgifterna

  Med funktionen Ändra uppgifter i balken till vänster kan du ange dina faktureringsuppgifter eller ändra kontaktpersonens kontaktuppgifter. Klicka på Ändra uppgifter längst ner till höger.

  Uppdatera uppgifterna och klicka på Spara längst ner till höger.

  Skicka meddelanden

  Via funktionen Meddelanden kan du kommunicera med oss.

  Börja skriva ett nytt meddelande genom att klicka på + Ny e-post högst upp.

  Att skicka meddelanden via meddelandefunktionen är ett datasäkert sätt att kommunicera med Statskontoret.