Hoppa innehåll

Fastställandet av statens gemensamma information för analys- och rapporteringsverksamheten fortsätter till slutet av 2022

Projektet Kunskapsspurten för främjande av statens informationsledning avslutades vid årsskiftet. Det sektorsövergripande projektet resulterade i en rad framgångar, av vilka man kan nämna det arbete som gjorts för att definiera och implementera statens gemensamma information.

Vi kan med glädje konstatera att projektet om statens gemensamma information har fått fortsättning för år 2022. Vårt mål är att

 • definiera nya datainnehåll tillsammans med statens gemensamma serviceproducenter,
 • fortsätta arbetet med uppgifterna som ingår i genomförandet av befintliga datainnehåll och
 • att inleda arbetet med att definiera information om säkerhetssektorn.

Vi har tillsammans med säkerhetssektorn preliminärt kommit överens om att definieringen ska inledas med Projektportföljens projekthanteringsinformation.

Under 2021 lät vi inom ramen för projektet göra en konsekvensbedömning av dataskyddet och en datasäkerhetsbedömning. I slutet av januari 2022 färdigställdes också konsekvensbedömningen av internationella dataöverföringar som gäller dataplattformen. Observationerna som gjorts i samband med detta kommer att utvärderas inom kort.

Under 2021 fastställdes tio dataområden

Projektet inleddes med att designa en ny, smidig process, med vilken det var enkelt att definiera data för analys- och rapporteringstjänsterna.

Under 2021 lyckades vi definiera tio dataområden som gäller statens gemensamma information:

 • projekthantering
 • uppföljning av ekonomin
 • lokalhantering
 • statens personaluppgifter
 • uppgifterna om arbetstidshändelser och -allokering
 • arbetstrivsel
 • rese- och kostnadshantering
 • telefon- och videokonferenstjänster
 • gemensamma upphandlingar
 • upphandlingsmeddelanden.

I arbetet deltog Statskontoret, Palkeet, Senatfastigheter, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Hansel och Valtori. Datamodellerna publicerades i datanavigatorn på webbplatsen Granskaförvaltningen.fi (på finska). Under året höll vi över tjugo webbseminarier för ämbetsverken och ämbetsverken hade möjlighet att kommentera varje datainnehåll. Kortfattade versioner av de erhållna kommentarerna finns på finska på webbplatsen Granskaförvaltningen.fi.

Nästa steg är att införa data för användning inom analys- och rapporteringsverksamheten

Målet med att definiera statens gemensamma information är att möjliggöra smidigt utnyttjande av data i de lagstadgade analys- och rapporteringstjänsterna som tillhandahålls ämbetsverken och ministerierna, för att och därigenom möjliggöra effektivare utnyttjande av data än hittills i ledningen av den offentliga förvaltningen. Nu ska de första dataområdena tas i effektivt bruk.

I december skickade vi tillsammans med Palkeet ett brev om implementeringen av sju dataområden till statens bokföringsenheter. I brevet meddelade vi att de första definierade data kommer att tas i bruk i de lagstadgade analys- och rapporteringstjänsterna. Ämbetsverken fick ännu ett tillfälle att kommentera datainnehållen som ska implementeras och svarstiden gick ut i januari 2022.

Vi kommer inom kort att skicka ett nytt brev till ämbetsverken om implementeringen av data om gemensamma upphandlingar samt telefontjänsten och videokonferenstjänsten.

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter