Hoppa innehåll

EU:s återhämtningsfinansiering till över 700 stödmottagare i Finland – sammanlagt cirka 1,1 miljarder euro har beviljats som stöd

De fyra största stödmottagarna inom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens är St1, Solar Foods, Vanda Energi och Suomen Hyötytuuli. De tre största stödmottagarnas projekt anknyter till en åtgärdshelhet som siktar på koldioxidsnålt väte samt avskiljning och utnyttjande av koldioxid.

Uppgifter om stödmottagarna finns i rapporten som har publicerats på Statskontorets tjänst Granskaförvaltningen.fi. EU:s medlemsländer ska publicera minst 100 av de största stödmottagarna inom faciliteten för återhämtning och resiliens. Statskontoret har publicerat uppgifter om alla stödmottagare i Finland. För närvarande är antalet 725.

“I rapporten kan man se hur mycket finansiering som har beviljats enskilda stödmottagare eller åtgärdshelheter. I tjänsten kan man också granska beviljade stöd per stödmyndighet eller ansvarsministerium”, berättar projektledare Vesa Hagström vid Statskontoret.

“Vi vill publicera data som samlats in i Statskontorets datasystem, eftersom en central princip i RRF-förordningen är öppenhet. Uppgifterna i tjänsten uppdateras varje vecka i takt med att stödmyndigheterna rapporterar”, fortsätter Hagström.

Vindkraftverk i ett vinterlandskap. Bild: Lauri Rotko

Bild: Lauri Rotko

På Granskaförvaltningen.fi har tidigare publicerats en rapport om de faktiska kostnaderna för Finlands plan för återhämtning och resiliens.

Finland får sammanlagt cirka 1,8 miljarder euro i stöd från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Statskontoret betjänar finländska finansieringsmyndigheter och sammanställer rapporter över de uppgifter som stödmyndigheterna rapporterat för olika ändamål.

Finansieringen från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens används också för förvaltningens interna reform- och investeringsprojekt. Information om dessa finns i Finlands plan för återhämtning och resiliens. Statskontoret har även publicerat uppgifterna som rapport.

Finansieringens inriktning grundar sig på Finlands program Hållbar tillväxt

Inriktningen av EU:s återhämtningsfinansiering grundar sig på Finlands plan för återhämtning och resiliens som godkänts av EU och som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Med programmet stöds ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Innehållet i Finlands plan för återhämtning och resiliens har uppdaterats i början av 2023.

Programmets åtgärder finansieras ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Syftet med stödinstrument av engångsnatur är att lindra coronapandemins ekonomiska och sociala konsekvenser och göra medlemsländernas ekonomier mer hållbara, resilienta och bättre förberedda på utmaningarna i samband med den gröna och den digitala omställningen.

Statskontoret ska i sin helhet administrera och övervaka genomförandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens. Statskontoret tillhandahåller en tjänst för de myndigheter som beviljar finansiering i Finland som gör det möjligt att genomföra och övervaka användningen av medel på ett heltäckande, transparent och lagligt sätt. Dessutom rapporterar Statskontoret till finansministeriet hur målen och principerna i planen för återhämtning och resiliens har uppnåtts.

Läs mer

Mer information

Vesa Hagström, projektledare, Statskontoret
Telefon: 0295 50 2226
E-post: vesa.hagstrom@valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter