Hyppää sisältöön

EU:n elpymisrahoitusta Suomessa yli 700 tuensaajalle – tukea myönnetty yhteensä noin 1,1 miljardia euroa

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen neljä suurinta tuensaajaa Suomessa ovat St1, Solar Foods, Vantaan Energia ja Suomen Hyötytuuli. Kolmen suurimman tuensaajan hankkeet liittyvät toimenpidekokonaisuuteen, joka tähtää vähähiiliseen vetyyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen.

Tiedot tuensaajista on noudettavissa raportista, joka on julkaistu Valtiokonttorin Tutkihallintoa.fi-palvelussa. EU:n jäsenmaiden on julkaistava vähintään 100 suurinta elpymis- ja palautumistukivälineen tuensaajaa. Valtiokonttori on julkaissut tiedot kaikista tuensaajista Suomessa. Heitä on tällä hetkellä yhteensä 725.

“Raportista voi katsella kuinka paljon rahoitusta on myönnetty yksittäisille tuensaajille tai toimenpidekokonaisuuksille. Palvelusta voi tarkastella myönnettyjä tukia myös tukiviranomaisittain tai vastuuministeriöittäin”, kertoo hankejohtaja Vesa Hagström Valtiokonttorista.

“Haluamme julkaista Valtiokonttorin tietojärjestelmiin kerättyä dataa, sillä RRF-asetuksen yksi keskeinen periaate on avoimuus. Tiedot päivittyvät palveluun viikoittain sitä mukaa, kun tukiviranomaiset raportoivat”, Hagström jatkaa.

Tuulivoimaloita talvisessa maisemassa. Kuvaaja: Lauri Rotko

Kuvaaja: Lauri Rotko

 

Aiemmin Tutkihallintoa.fi:ssä on julkaistu raportti Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toteutuneista kustannuksista.

Yhteensä Suomi saa rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä yli 1,8 miljardia euroa. Valtiokonttori palvelee Suomessa rahoitusta myöntäviä viranomaisia sekä koostaa tukiviranomaisten raportoimista tiedoista raportteja eri tarkoituksiin.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta käytetään myös hallinnon sisäisiin uudistus- ja investointihankkeisiin. Näistä saa tietoa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta. Valtiokonttori on julkaissut tiedot myös raporttina.

Rahoituksen kohdentuminen perustuu Suomen kestävän kasvun -ohjelmaan

EU:n elpymisrahoituksen kohdentuminen perustuu EU:n hyväksymään Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, joka on osa Suomen kestävän kasvun -ohjelmaa. Sillä tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman sisältöä on päivitetty vuoden 2023 alkupuolella.

Ohjelman toimenpiteitä rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Kertaluotoisen tukivälineen tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja valmiimpia vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin.

Valtiokonttorin tehtävänä kokonaisuudessa on Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon hallinnointi ja valvonta. Valtiokonttori tuottaa Suomessa rahoitusta myöntäville viranomaisille palvelun, jonka avulla tukiviranomaiset toimeenpanevat ja seuraavat varojen käyttöä kattavasti, läpinäkyvästi ja lainsäädännön vaatimalla tavalla. Lisäksi Valtiokonttori raportoi elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista valtiovarainministeriölle.

Tutustu

Lisätiedot

Vesa Hagström, hankejohtaja, Valtiokonttori
Puhelin: 0295 50 2226
Sähköposti: vesa.hagstrom@valtiokonttori.fi
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelu

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset