Hoppa innehåll

Ersättningar till offren för våldsdådet i Savon ammattiopistos lokaler i Kuopio

Offren för våldsdådet som inträffade i yrkesinstitutet Savon ammattiopistos lokaler i Kuopio har rätt att ansöka om ersättning av statens medel. Enligt brottsskadelagen kan man till brottsoffer betala ersättning till exempel för sjukvårdskostnader eller andra nödvändiga kostnader som brottet orsakat samt för inkomstförlust på grund av sveda och värk.

Föräldrar eller särskilt närstående till den som har tillfogats en personskada kan ersättas för nödvändiga kostnader och inkomstförlust.

Vid dödsfall ersätts begravningskostnader och skäliga kostnader i samband med begravningen. Närstående till den som omkommit ersätts för de nödvändiga sjukvårdskostnader samt inkomstförlust som beror på en av dödsfallet orsakad personskada.

Ersättning av statens medel är sekundär gentemot andra ersättningar

Från ersättningen som erhålls av  staten avdras det belopp som den sökande har fått eller har rätt att få på basis av annan lagstiftning, till exempel lagen om olycksfallsförsäkring, eller annan försäkring. Rätten till ersättning av statens medel är således sekundär gentemot andra ersättningar.

Ersättning som betalas på grundval av brottsskadelagen betalas av Statskontoret.

Mer information om ersättningar och ansökan om ersättning finns på Statskontorets nätsidor >

Statskontoret framför sitt deltagande till våldsdådets offer och deras anhöriga.

Mer information
chefsjurist Pekka Syrjänen
tfn 0295 50 2773
fornamn.efternamn@statskontoret.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter