Hyppää sisältöön

Kuopiossa Savon ammattiopiston tiloissa tapahtuneen väkivallanteon uhrien korvaukset

Kuopion Savon ammattiopiston tiloissa tapahtuneen väkivallanteon uhreilla on oikeus hakea korvausta valtion varoista. Rikoksen uhrille voidaan maksaa rikosvahinkolain perusteella korvausta esim. rikoksesta aiheutuneista sairaanhoitokuluista ja muista tarpeellisista kuluista sekä ansionmenetyksestä kivusta ja särystä.

Henkilövahingon kärsineen vanhemmille tai henkilövahingon kärsineelle erityisen läheiselle henkilölle voidaan maksaa korvausta tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä.

Kuolemantapauksen johdosta korvataan hautaamisesta aiheutuneet ja siihen liittyvät kohtuulliset kustannukset. Surmansa saaneen läheiselle korvataan kuolemantapauksen aiheuttamasta henkilövahingosta johtuvat tarpeelliset sairaanhoitokulut sekä ansionmenetys.

Korvauksen saannin edellytyksenä on, että vahinkoa kärsinyt on rikosasian tuomioistuinkäsittelyssä vaatinut rikokseen syyllistynyttä korvaamaan hänelle aiheutuneet kulut ja muut vahingot.

Valtiolta saatava korvaus toissijainen muihin korvauksiin nähden

Valtiolta saatavasta korvauksesta vähennetään se, minkä hakija on saanut tai on oikeutettu saamaan korvausta muun lain, esim. tapaturmavakuutuslain tai muun vakuutuksen perusteella. Oikeus valtion varoista maksettavaan korvaukseen on siis toissijainen muihin korvauksiin nähden.

Rikosvahinkolain perusteella maksettavaa korvausta voi hakea rikosasian tuomioistuinkäsittelyn jälkeen ja sen maksaa Valtiokonttori.

Lisätietoja korvauksista ja korvausten hakemisesta kerrotaan Valtiokonttorin verkkosivuilla >

Valtiokonttori esittää osanottonsa väkivallanteon uhreille ja heidän omaisilleen.

Lisätietoja
lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen
puh. 0295 50 2773
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Tiedotetta tarkennettu 4.10.2019 tuomioistuinkäsittelyn osalta.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset