Hoppa innehåll

Ansökningstiden gällande ersättning för stängning upphör snart

Ansökningstiden gällande ersättning för stängning avsedd för mikro- och småföretag med under 50 anställda upphör på tisdagen den 31.8. klockan 16.15.

Företetag kan få ersättning för stängning om verksamhetsstället varit tillfälligt stängt för kunder under mars-april enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamheten. Ersättning kan även utbetalas till företag som kommunen eller regionförvaltningsverket beordrat hålla stängda enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Ersättning för stängning gäller för restauranger och övrig förplägnadsverksamhet samt till exempel motions- och idrottslokaler, gym, badinrättningar och inomhuslekparker.

Ansök ersättning för stängning om

  • företaget har ett FO-nummer
  • koncernen har under 50 anställda

OCH

  • förplägnadsverksamhetens lokaler har stängts enligt statsrådets förordning, ELLER
  • gym, inomhusidrottsplats e. dyl. har stängts enligt regionförvaltningsverkets bestämmelse.

Företagsformen har ingen betydelse för beviljande av ersättningen.

Ansökan om ersättning för stängning görs via Statskontorets e-tjänst. Ansökan om ersättning ska göras inom fyra månader av utgången från den månad då skyldigheten att hålla verksamhetsstället stängt upphörde.

Ytterliga information

valtiokonttori.fi/ersattningforstangning

Målgrupp: Föreningar och organisationer Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter