Hoppa innehåll

Ansökan om ersättning för stängning möjlig för småföretagare i Kajana

Styrelsen för Kajana social- och hälsovårdssamkommun gav i Kajana regionen en stängningsbestämmelse för tidsperioden 1.-15.9.2021. motsvarande regionförvaltningsverkets stängning som grundar sig på paragraf 58 g enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Bestämmelsen gällde alla enligt lagen om smittsamma sjukdomar paragraf 58 g moment 4 avsedda i Kajana stads område belägna kund-, deltagarlokaler och väntrum. Norra Finlands förvaltningsrätt avbröt emellertid beslutets genomförande 6.9.2021.

Mikro- och småföretag har rätt att ansöka om ersättning för stängning från Statskontoret för den tidsperiod som de har tvingats hålla kundlokalerna stängda. Stängningsperioden för Kajanas mikro- och småföretag är 1.-6.9. Ansökan om ersättning för stängning kan göras med en pappersblankett från Statskontoret. Ansökan om ersättning ska göras till och med 31.12.2021.

Ersättningen för stängning gäller mikro- och småföretag med högst 49 anställda. Företaget kan få ersättning för stängning, när kundlokalerna stängts tillfälligt för kunderna enligt lagen eller beslut från myndighet. Ersättning för stängning gäller för restauranger och övriga förplägnadsföretag samt till exempel motions- och idrottsanläggningar, gym, badinrättningar och inomhuslekparker.

Tilläggsinformation gällande ansökan uppdateras på Statskontorets webbsida.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter