Hoppa innehåll

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret började idag, den 17 august 2019, kl 9. Ansökningsperioden fortsätter till 30.9.2021 kl 16.15.

Det är inte nödvändigt att skynda sig att omedelbart ansöka i början av ansökningsperioden för att få kostnadsstöd; Kostnadsstöd regleras av lagstiftning vilket innebär att alla företag som uppfyller kraven för att få stöd och ansöker om det under ansökningsperioden kommer att få stöd.

Villkor är att omsättning har minskat

Kostnadsstödet är avsett för företag med omsättning som har minskat avsevärt på grund av COVID-19 -pandemin och som har svåranpassade, till stödperioden (1.3.2021–30.5.2021) relaterade löne- och andra kostnader.

Det finns fyra villkor för kostnadsstöd:

  • företagets egen omsättning har minskat med över 30% i förhållande till jämförelseperioden
  • företaget har kostnader på minst 2 000 euro för stödperioden
  • företaget har ett FO-nummer
  • Företaget är infört i förskottsuppbördsregistret

De sektorer som omfattas av stödet har definierats i regeringsbeslute.  Listan över sektorer definierar de sektorer som stödet riktar sig till och som har påverkats av korona. Om företagets sektor inte faller inom ramen för stödet enligt dekretet kan företaget ansöka om kostnadsstöd om dess omsättning har minskat med mer än 30%.

Statskontoret betjänar

Statskontorets webbplats på ansokkostnadsstod.fi innehåller en mängd information, vanliga frågor och omfattande instruktioner för att fylla i ansökan. Dessutom har de sökande en kostnadstödkalkylator som kan användas för att uppskatta stödbeloppet.

Statskontoret arbetar också med affärsrådgivare från Alueesi korona-apu yrityksille -nätverket. Entreprenörer kan få hjälp av företagsrådgivare i frågor som rör kostnadsstödsapplikationer.

◄ Alla nyheter