Hoppa innehåll

Ansökningstiden för ekonomiska stödåtgärder för hyreshussamfund pågår

Hyreshussamfund som har beviljats aravalån kan ansöka om ekonomiska stödåtgärder och finansieringslösningar hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Vårens ansökningstid pågår fram till den 31 maj 2019.

Ansökningstiden fram till 31.5.2019:

• ändring av lånevillkoren
• saneringsunderstöd

Året om kan man ansöka om:

• frivillig företagssanering
• lättnader vid betalning av dröjsmålsränta
• begränsningsackord
• rivningsackord
• konverteringsborgen.

Ytterligare information om stödåtgärder finns på adressen https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/ekonomiska-saneringsatgarder/.

Ytterligare information: Kreditchef Jari Häkkinen, tfn 0295 50 2080, förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi eller erityisrahoitusjarjestelyt(at)statskontoret.fi, tfn 0295 50 3020.

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter