Hoppa innehåll

Kostnadsstöd till företag – Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020.

Regeringen har dragit upp riktlinjer för kostnadsstöd till de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa. Statskontoret betalar kostnadsstödet.

Lagen om kostnadsstöd till företag var under beredning hos arbets- och näringsministeriet respektive finansministeriet. Lag och förordning har stadfästs. Statskontoret ställer beredskap för att betala företagen bidrag. Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020.

Mer information:

Ofta ställda frågor >

ANM:s meddelande om saken >

ANM:s meddelande: Lag och förordning har stadfästs >

Mer information till medierna:

fornamn.efternamn@statskontoret.fi
generaldirektör Timo Laitinen, tfn +358 295 502 200
sektordirektör Jyri Tapper, tfn +358 295 502 950
servicechef Tuomo Yliluoma, tfn 0295 503 349

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter