Hoppa innehåll


Kostnadsstöd till företag – stödet kan ännu inte sökas

Regeringen har dragit upp riktlinjer för kostnadsstöd till de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa. Statskontoret betalar kostnadsstödet.

Lagen om kostnadsstöd till företag är under beredning hos arbets- och näringsministeriet respektive finansministeriet. Lagen torde godkännas i riksdagen tidigast i juni. Statskontoret ställer beredskap för att betala företagen bidrag fyra veckor (20 vardagar) efter att lagen är klar.

Stödet kan ännu inte sökas eftersom lagen som gäller stödet har ännu inte godkänts i riksdagen.

När lagen har godkänts och detaljerna preciserats kommer Statskontoret att informera mer om saken på sin webbplats och sina sociala kanaler. Efter att lagen har godkänts, söks stödet via den elektroniska ärendekanalen.

Mer information:

Ofta ställda frågor >

ANM:s meddelande om saken >

Mer information till medierna:

[email protected]
generaldirektör Timo Laitinen, tfn +358 295 502 200
sektordirektör Jyri Tapper, tfn +358 295 502 950

Målgrupp: Företag och samfund

Ytterligare motiv