Hoppa innehåll

Bränslestöd

Ansökan börjar i november 2022.

 • Genom bränslestödet kompenseras företagen för de plötsliga prisökningarna på flytande bränslen som började i februari 2022 till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Prisutvecklingen har fört med sig att företagen inom transportsektorn har hamnat i en svår situation, vilket i sin tur kan ha konsekvenser för Finlands försörjningsberedskap. Stödet baserar sig på lagen om temporärt bränslestöd till transportföretag.

  Lagen är i kraft under tidsperioden 1.9. – 31.12.2022. Stödets ansökningstid från Statskontoret börjar under november 2022.

  Bränslestödet kan erhållas för tre månader (februari-april 2022) och det täcker 5 procent av bränslekostnaderna för dessa månader

 • Vem är stödet avsett för?

  Stödet riktar sig till gods- och persontransporter på landsväg. Det omfattar alla bränsleformer och elenergi med undantag för brännolja som är förbjuden i trafikanvändning. Stödet kan beviljas för kostnader som uppstått under stödperioden 1.2. – 30.4.2022. Stöd till de aktörer som använder lätt brännolja är under utredning och det är arbets- och näringsministeriet som ansvarar för informationen kring det

 • Vad är det frågan om?

  Genom bränslestödet kompenseras företagen för de plötsliga prisökningarna på flytande bränslen som började i februari 2022 till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Prisutvecklingen har fört med sig att företagen inom transportsektorn har hamnat i en svår situation, vilket i sin tur kan ha konsekvenser för Finlands försörjningsberedskap. Stödet baserar sig på lagen om temporärt bränslestöd till transportföretag.

  Lagen är i kraft under tidsperioden 1.9. – 31.12.2022. Stödets ansökningstid från Statskontoret börjar under november 2022.

  Bränslestödet kan erhållas för tre månader (februari-april 2022) och det täcker 5 procent av bränslekostnaderna för dessa månader.

 • Vem är stödet avsett för?

  Stödet riktar sig till gods- och persontransporter på landsväg. Det omfattar alla bränsleformer och elenergi med undantag för brännolja som är förbjuden i trafikanvändning. Stödet kan beviljas för kostnader som uppstått under stödperioden 1.2. – 30.4.2022. Stöd till de aktörer som använder lätt brännolja är under utredning och det är arbets- och näringsministeriet som ansvarar för informationen kring det.