Hoppa innehåll

Annuitetsjusteringar och räntor i aravalån år 2020

Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån.

De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2020. De övriga annuitetsjusteringarna och ränteändringarna träder i kraft fr.o.m. 1.3.2020.

Statskontoret har också fattat beslut om referensräntan för aravahyreshuslån och bostadslån samt referensräntan för ägarbostadsaravalån. Besluten om referensräntor finns på Statskontorets webbsidor.

Bilaga: Annuiteter och räntor från 1.3.2020 (pdf)

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter