Hur får jag de handlingar som behövs för bokslutet och höstens brev med förhandsbesked?

Du hittar uppgifter om lån för aravalån, brev med förhandsbesked om kommande poster och intyg i Lånekundernas e-tjänst. Du kan logga in i tjänsten på vår webbplats.


Du hittar handlingarna i låneuppgifterna vid fliken “Rapporter”.


Du hittar en förteckning över lånen genom att klicka på “Start” i vänstra kanten efter inloggningen.

Samhörande innehåll