Hur kan jag logga in i lånekundernas e-tjänst?

Du kan logga in i tjänsten på vår webbplats.


För att logga in behöver du Suomi.fi -koder för identifiering. För att inloggningen ska lyckas behöver du dessutom följande fullmakter:


Kundkategori: Ekonomi och finansiering

Typ av fullmakt: Ärendefullmakt

Fullmaktsärenden: Granskning av krediter och säkerheter


Information om fullmakter finns på webbplatsen Suomi.fi.


Om du behöver mer information om att börja använda och logga in i tjänsten hittar du bra anvisningar på vår webbplats.

Samhörande innehåll