Varför kan jag inte logga in i e-tjänsten?

Har du problem med koderna? Se anvisningarna på vår webbsida om att börja använda tjänsten och om inloggning.


Om du inte kan logga in i tjänsten kan orsaken också vara att du saknar de Suomi.fi-fullmakter som behövs för att sköta samfundets låneärenden. Kontrollera att dina fullmakter är aktuella.
Lånekundernas e-tjänst behöver följande fullmakt för att inloggningen ska lyckas:


Kundkategori: Ekonomi och finansiering

Typ av fullmakt: Ärendefullmakt

Fullmaktsärenden: Granskning av krediter och säkerheter


Mer information om att uträtta ärenden för ett samfund och om fullmakter finns på webbplatsen Suomi.fi.


Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst hjälper företag och samfund att använda Suomi.fi-tjänsterna på numret 0295 53 5115 (vardagar kl. 10-15).

Samhörande innehåll