Jag vill betala av aravalånet i förtid. Vad ska jag göra?

Be om en slutfaktura för aravalånet från vår kredittjänst senast tre veckor före önskad betalningsdag. Kontakta vår kredittjänst per e-post luottopalvelu(at)valtiokonttori.fi.


Ange i ditt meddelande aravalånets nummer och den exakta betalningsdagen för ränteberäkningen.


Observera att vi överlåter säkerhetshandlingarna först när det har gått tre månader sedan aravalånet återbetalades i förtid (lagen om återvinning till konkursbo 758/1991).


Vid behov kan du be Statskontoret om en utfästelse om att vi överlåter pantbreven efter denna tidsfrist. Skicka begäran till oss per e-post till aravalan(at)valtiokonttori.fi.

Samhörande innehåll