Hyppää sisältöön

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki

 • Hakuaika on päättynyt.

  Sähkön kustannustuki ja lannoitteiden kustannustuki oli haettavista Valtiokonttorista 1.6. -31.7. 2023 klo 16.15.

  Tuki on tarkoitettu ammattimaisille maatalouden harjoittajille ja ammattimaisille vesiviljelijöille maataloudessa ja vesiviljelyssä käytetystä sähköenergiasta sekä avomaan maatalous- ja puutarhakasvien viljelyssä käytettävistä lannoitteista.

  Uusien oikaisuvaatimusten arvioitu käsittelyaika on noin 1 kuukausi.

  Järjestimme webinaarin tuen hakemisesta 25.5. Voit ladata webinaarin esitysmateriaalin tästä > Tallenne tilaisuudessa on katsottavissa alla olevan linkin kautta:

  Katso tallenne webinaarista

 • Mistä on kyse?

  Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki perustuu lakiin maatalouden ja vesiviljelyalan kustannustuista.

  Tuki koostuu sähkön kustannustuesta ja lannoitteiden kustannustuesta. Sähkön kustannustukea myönnetään ammattimaisille maatalouden harjoittajille ja ammattimaisille vesiviljelijöille. Lannoitteiden kustannustukea myönnetään ammattimaisille maatalouden harjoittajille kasvukautta 2023 varten ostetuista lannoitteista.

   

   

 • Kenelle tuki on tarkoitettu?

  Kustannustuen ehtojen mukaan tukea voidaan myöntää ammattimaiselle maatalouden harjoittajalle tai ammattimaiselle vesiviljelyn harjoittajalle.

  Ammattimainen maataloudenharjoittaja

  Tuen myöntämisen edellytys on, että ammattimaiselle maataloudenharjoittajalle on myönnetty tukivuodelta 2022 yksi tai useampia seuraavista tuista:

  • Euroopan unionin kokonaan rahoittamia suoria tukia
  • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan perustuvia peltoala- tai eläinperusteisia tukia
  • kansallisia maa- ja puutarhatalouden tukia, jotka määräytyvät viljelyalan, eläin- tai tuotantomäärän, sika- ja siipikarjatalouden viitemäärän tai puutarhatuotteiden varastointimäärän perusteella.

  Valtiokonttori saa Ruokavirastolta tiedon kyseisten tukien myöntämisestä.

  Ammattimainen vesiviljelijä

  Ammattimainen vesiviljelijä harjoittaa sellaista kalojen, simpukoiden ja äyriäisten tai muiden vesieliöiden kasvatusta ja viljelyä, jossa käytetyllä tekniikalla on tarkoitus lisätä kyseisten eliöiden tuotantoa ympäristön luonnollista kapasiteettia suuremmaksi. Näihin kuuluvat tuotantomuodot ovat:

  • kalanpoikasten kasvatus ruokakalanviljelyyn
  • ravunviljely
  • kalanpoikasten kasvatus istutuksiin
  • luonnonravintolammikot.

  Tarkistamme tiedon tuotantomuodoista vesiviljelyrekisteristä tukihakemuksella ilmoitettavan vesiviljelyrekisterinumeron perusteella.

 • Milloin tukea voi hakea?

  Maatalouden ja vesiviljelyalan kustannustuen hakuaika on 1.6.–31.7.2023. Sähköinen asiointipalvelu sulkeutuu 31.7. klo 16.15, ja hakemuksen on oltava perillä Valtiokonttorissa tuolloin. Huomaathan, että tämä koskee myös paperihakemuksia, joiden on oltava Valtiokonttorissa 31.7. klo 16.15. Saman päivän postileima ei siis riitä.

 • Miten tukea haetaan?

  Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Sähkötukea ja lannoitetukea haetaan samalla hakemuksella. 

  Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Voit antaa hakemuslomakkeella kaikki tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi Valtiokonttori saa tietoja tuen myöntämiseksi automaattisesti muilta viranomaisilta.

 • Kuinka paljon tukea voi saada?

  Sähkön kustannustuki

  Sähkön kustannustuen määräytymisessä otetaan huomioon 50 prosenttia vuonna 2022 tukikelpoista tuotantoa varten ostetusta sähköenergian määrästä. Sähköenergian määrä kerrotaan 1.10.2022-31.3.2023 tuensaajakohtaisella sähköenergian arvonlisäverottomalla keskihinnalla siltä osin kuin se ylittää 13 senttiä kilowattitunnilta. Tukea laskettaessa otetaan enintään huomioon 27 senttiä kilowattitunnilta, joka toteutuu 40 senttiä kilowattitunnilta hintatasolla. Summa kerrotaan tukiosuudella, joka on 40 prosenttia.

  Sähkön siirtohintaa ja perusmaksua ei korvata. Tuesta vähennetään muun lain perusteella samoihin kustannuksiin maksettavat tuet, joita on takautuvasti maksettava sähköhyvitys.

  Jos tuen määrä ennen vähennyksiä on alle 500 euroa, tukea ei makseta. Tukea ei makseta myöskään silloin, jos ajanjaksolla 1.10.2022―31.3.2023 ostettu sähkön määrä on alle 25 prosenttia ajanjaksolla 1.1.2022―31.12.2022 ostetun sähkön määrästä.

  Sähkön kustannustuen enimmäismäärä on 50 000 euroa per yritys.

  Laskentakaava

  Tukiosuus 0,4 * (hintakauden keskihinta (€/kWh) – 0,13; max 0,27)* 0,5 * määräkauden sähkönkulutus (kWh)

  Lannoitteiden kustannustuki

  Tuen määrä lasketaan kasvukaudelle 2023 hankittujen lannoitteiden määrän ja niiden yrityskohtaisen arvonlisäverottoman keskihinnan mukaan. Lannoitteiden rahtikustannuksia ei korvata.

  Keskihintaa laskettaessa huomioidaan 500 euroa tonnilta ylittävä osa, mutta kuitenkin enintään 300 euroa tonnilta. Tuen osuus on 35 prosenttia.

  Lannoitteiden kustannustukea ei makseta, jos tuen määrä on alle 500 euroa. Lannoitteiden kustannustuen enimmäismäärä on 35 000 euroa per yritys.

  Laskentakaava

  Tukiosuus 0,35 * ((tukiajan lannoitekustannusten keskihinta e/t, max 800 e/t) – 500 e/t)) * hankittu lannoitemäärä (t)

  Laskentaesimerkki

  Lannoitetta 1 on ostettu 20tn hintaan 900€.
  Toista lannoitelaatua, lannoitetta 2, on ostettu 10tn hintaan 750€.
  Lannoitteiden keskihinta on 850€.

  20×900 + 10×750= 25 500 euroa
  25 000 euroa/30tn = 850 euroa keskihinta
  Tuki olisi (800€-500€=300€) x 30tn x 0,35 = 3150€

 • Millaisista lannoitteista tukea voi saada?

  Lannoitetukeen oikeuttavia lannoitteita ovat maa- ja puutarhakasvien avomaan peltoviljelyssä käytettävät teollisesti valmistetut epäorgaaniset lannoitteet, orgaaniset kivennäislannoitteet tai orgaaniset lannoitteet. Myös nestemäiset lannoitteet huomioidaan lannoitetukea määritettäessä. Huomioithan, että tuen hakijan tulee ilmoittaa myös nestemäisten lannoitteiden määrä kiloissa (tonneissa).

  Tuen edellytyksenä on, että lannoitteet on hankittu kasvukautta 2023 varten kaupallisilta toimijoilta. Lannoitteiden rahtikustannuksia ei korvata.

 • Muut tuet

  Sähkön kustannustuesta vähennetään samoihin kustannuksiin sähköyhtiöiden takautuvasti maksama sähköhyvitys.

  Ukraina-puitetukiohjelma

  Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen Ukraina-puitetukiohjelman nojalla.

  Puitetukiohjelmaan kuuluvien valtiontukien sektorikohtainen enimmäismäärä on 250 000 euroa maataloudelle ja enintään 300 000 euroa vesiviljelylle per yritys tai yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin. Tuotannonalojen yhteenlaskettu tuen määrä ei saa ylittää 2 miljoonan euron enimmäismäärää.

  Ukraina-puitetukiohjelmaan kuuluvat tuet
  • Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuki
  • Avustus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille heikentyneen taloudellisen tilanteen perusteella (ELY-keskus)
  • Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki (Valtiokonttori)
  • Polttoainetuki (Valtiokonttori)
 • Tuen myöntämisen esteet

  Tukea ei myönnetä seuraavissa tilanteissa:

  • Yritys toimii vain Ahvenanmaan maakunnassa.
  • Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin tuen myöntämisen hetkellä. Jos olet hakenut ennakkoperintärekisteriin liittymistä, voit kuitenkin täyttää tukihakemuksen ennen kuin rekisteriin liittyminen on käsitelty. Valtiokonttori ottaa rekisteriin liittymisen huomioon käsittelyssä.
  • Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden.
  • Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
  • Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja.
  • Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
  • Yritys on asetettu yrityssaneeraukseen tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee yrityssaneeraukseen asettamista.
  • Yritys tai yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä omistaja on EU:n pakotelistalla
 • Tarkista nämä tiedot ennen hakemuksen täyttämistä

  • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnusKatso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
  • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi
  • Hakemuksen tekemiseksi hakijan on kirjauduttava asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö. Tarkista että valtuutesi edustaa yritystäsi näkyy Suomi.fi -valtuutusrekisterissä. Mikäli ei, tarkista että nimenkirjoitusoikeudelliset ovat oikein PRH:n rekisterissä. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Asiointipalvelussa hakemus on täytettävä Suomi.fi-valtuudet
 • Mitä tietoja tuen hakemista varten on toimitettava?

  Hakemuksen täyttämiseen vaadittavia tietoja ovat:

  • yrityksen perustiedot
  • EU:n Ukraina-puitetukiohjelman mukaisten tukien > tiedot
  • yrityksen liikevaihtotiedot viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, jos harjoitat ammattimaista vesiviljelyä ja viimeksi päättyneen tilikautesi pituus on muu kuin 12 kuukautta.

  Jos haet sähkön kustannustukea, tarvitset lisäksi:

  • tukikelpoiseen tuotantoon käytetyn sähkön määrän (kWh) vuonna 2022 kirjanpidon mukaan
  • hintakaudella 1.10.2022–31.3.2023 maatalouteen tai vesiviljelyyn ostettu sähköenergia (kWh) ja siitä maksettu arvonlisäveroton hinta
  • tiedot yrityksen mahdollisesti saamista takautuvasti maksettavista sähköhyvityksistä

  Jos haet lannoitteiden kustannustukea, tarvitset lisäksi:

  • ostojaksolla 1.6.2022–30.4.2023 kasvukautta 2023 varten ostettujen lannoitteiden kaupalliset nimet, maksetut hinnat ja hankitut määrät.

  Hakemuksella ei voi toimittaa liitteitä. Valtiokonttori saattaa kuitenkin pyytää yritystä toimittamaan liitteitä erikseen.

 • Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi -valtuudet

  Hakemuksen täyttäminen sähköisessä asiointipalvelussa edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Tunnistautumisen jälkeen nimenkirjoitusoikeudellinen tai Suomi.fi-valtuutuksen saanut yrityksen edustaja sekä toiminimiyrittäjä ja yksityinen elinkeinonharjoittaja voi täyttää hakemuksen yrityksen puolesta.

  Yrityksen tai yhteisön puolesta voi asioida ilman erikseen annettua valtuutta henkilö, jolle on merkitty kaupparekisterissä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä jokin edustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on määritelty palvelussa asiointiin oikeuttavaksi. Kustannustuen hakemiseen oikeuttavia rooleja Kaupparekisterissä ovat:

  • Toimitusjohtaja (TJ)
  • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
  • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
  • Isännöitsijä (IS)
  • Päävastuullinen isännöitsijä (PIS)
  • Prokuristi

  Yhdistysrekisteriin merkittyjä, yhdistyksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja ovat:

  • puheenjohtaja (Katso myös: Yhdistysten ja säätöiden hakemukset)
  • Muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

  Valtuuden myöntäminen yrityksen edustajalle

  Yritys, yhdistys tai yhteisö voi valtuuttaa yrityksen, yhteisön tai henkilön asioimaan sen puolesta.

  Kustannustukihakemusta varten tarvitaan valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

  Yritystä tai yhdistystä yksin edustamaan oikeutettu voi antaa valtuutuksen sähköisesti ja se tulee voimaan välittömästi. Lisätietoja

  Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelu auttaa yrityksiä Suomi.fi-valtuuksien käytössä.
  organisaatiopalvelut@dvv.fi
  Soita: 0295 53 5115 maanantai-perjantai 10.00–15.00
  Lisätietoja >

  Maatalousyhtymät

  Maatalousyhtymän osakkaista kuka tahansa voi aloittaa valtuutusprosessin. Valtuutus tulee voimaan välittömästi sen jälkeen, kun muut yhtymän osakkaat ovat vahvistaneet pyynnön. Ohjeita maatalousyhtymän valtuutusprosessiin saat Suomi.fi-verkkosivuilta.
 • Video-ohje

 • Oikaisuvaatimukset

  Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua Valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimuksen käsittely Valtiokonttorissa on maksutonta.

  Ennen oikaisuvaatimuksen tekoa

  • Lue kustannustukipäätös huolellisesti läpi ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä. Tarkista kaikki päätöksen perusteena käytetyt tiedot sekä päätöksen mahdolliset hylkäyssyyt.
  • Huomioithan, että yrityksen tulee täyttää kaikki maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset, jotta tukea voidaan myöntää.
  • Oikaisuvaatimuksessa kannattaa ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin hylkäyssyihin, jotta oikaisuvaatimus voisi menestyä.
  • Jos sinulla on yleistä palautetta tai kysymyksiä saamastasi päätöksestä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0295 50 3510. Oikaisuvaatimusta koskevassa asiassa voit lähettää myös sähköpostia osoitteeseen oikaisu.yritystuet@valtiokonttori.fi.
  • Ole yhteydessä esimerkiksi tilitoimistoon kaikkien tarvittavien asiakirjojen hankkimiseksi.
  Miten oikaisuvaatimus tehdään?
  • Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa.
  • Kirjauduttuasi sisään sähköiseen asiointipalveluun näet automaattisesti kaikki aikaisemmin Valtiokonttorille lähettämäsi yritystukihakemukset. Valitse maatalouden ja vesiviljelyn kustannustukiasia, jonka päätökseen haet oikaisua.
  • Oikaisuvaatimuksen voi myös toimittaa Valtiokonttoriin henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä tai sähköpostina.
  • Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.
  Mitä tietoja oikaisuvaatimuksessa pitää olla?
  • Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava, millaista oikaisua päätökseen vaaditaan.
  • Kerro myös, millä perusteilla oikaisua vaaditaan.
  • Oikaisuvaatimukseen tulee myös liittää asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksessa vedotaan.
  • Jos oikaisuvaatimus tehdään muuten kuin Valtiokonttorin sähköistä asiointipalvelua käyttäen, ilmoita vaatimuksessa hakemusnumero, johon liittyvään päätökseen haet oikaisua. Hakemusnumero löytyy kustannustukipäätöksen yläkulmasta.
  • Mikäli avustajana ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, ja hakemusta ei tehdä Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa, tulee oikaisuvaatimukseen liittää myös asiamiehen valtakirja.
  Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?
  • Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Valtiokonttorille klo 16:15 mennessä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun sait päätöksen tiedoksi.
  • Jos päätös on toimitettu sähköisesti, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
  • Jos päätös toimitettiin kirjepostilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
  • Vain määräajassa saapuneet oikaisuvaatimukset tutkitaan.

  Oikaisuvaatimuksen käsittely

  • Valtiokonttori käsittelee oikaisuvaatimukset saapumisjärjestyksessä.
  • Oikaisuvaatimukset käsitellään yksilöllisesti, minkä vuoksi käsittelyn kestoaika vaihtelee.
  • Voit täydentää oikaisuvaatimusta toimittamalla jo lähettämääsi oikaisuvaatimukseen lisätietoja sähköisessä asiointipalvelussa. Olennaisten liitteiden/tositteiden toimittaminen viivytyksettä sujuvoittaa asiasi käsittelyä.
  • Oikaisuvaatimuksen käsittelijä pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tarkkailethan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista ajoittain myös roskapostikansio.
  • Huomioithan, että kaikkien tarvittavien lisätietojen toimittaminen viivytyksettä edistää asiasi käsittelyä.
  Valitus hallinto-oikeuteen
  • Jos Valtiokonttorin oikaisuvaatimukseen antama päätös on mielestäsi lainvastainen, voit hakea siihen muutosta valittamalla päätöksestä hallinto-oikeuteen.
  • Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen vasta sen jälkeen, kun oikaisuvaatimus on käsitelty Valtiokonttorissa.
 • Ota yhteyttä asiakaspalveluun

  Jos sinulla on kysymyksiä tuen hakemiseen liittyen, apua ja neuvoa saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
  Asiakaspalvelumme palvelee puhelimitse ja sähköpostitse maanantaista perjantaihin klo 9-12
  puh. 0295 50 3050

  Valtiokonttori ei peri 0295-numeroihin soitetuista puheluista maksuja. Operaattorit perivät puheluista normaalin matkapuhelin-/palveluverkkomaksun.

  yritystuet (at) valtiokonttori.fi

 • Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki koostuu maatalouden harjoittajille ja vesiviljelijöille tarkoitetusta sähkön kustannustuesta ja maatalouden harjoittajille tarkoitetusta lannoitteiden tuesta. Voit arvioida näillä laskureilla molempien tukien määrän erikseen. Maksettava tuki koostuu näistä kahdesta summasta.

  Huomioithan, että laskuri on vain suuntaa antava, sillä siinä ei ole mukana kaikkia laissa mainittuja ehtoja. Laskurin ilmoittama summa ei siis ole virallinen päätös kustannustuesta, vaan tukea on haettava erikseen sähköisessä asiointipalvelussa hakuaikana 1.6.-31.7. klo 16.15.

 • Sähkön kustannustuki

  Sähkön kustannustuki

  Sähkön kustannustukea voidaan myöntää sekä ammattimaisen vesiviljelyn että ammattimaisen maatalouden harjoittajalle.

  Ostetun sähkön määrä määräkaudella 2022

  Ilmoita määräkaudella (1.1.2022 - 31.12.2022) tukikelpoiseen toimintaan ostetun sähkön määrä kilowattitunteina.

  Ostettu sähkö hintakaudella lokakuu 2022 – maaliskuu 2023

  Ilmoita yhteenlaskettu hintakauden (1.10.2022–31.3.2023) tukikelpoiseen toimintaan ostetun sähkön määrä kilowattitunteina ja kustannus ilman arvonlisäveroa, sähköveroa, sähkön siirtohintaa ja perusmaksua euroina.

  Tukea voidaan myöntää vain, jos hintakauden määrä on vähintään 25 % määräkauden määrästä.

  Keskihinnan tulee olla yli 13 snt/kWh ja huomioon otetaan enintään 40 snt/kWh.

  Laskentakaava: Määräkauden sähkön määrä * 50 % * (Sähkön keskihinta – 13 snt/kWh) * 0,4

  Laskennassa huomioidaan 50 % määräkauden määrästä. Keskihinta huomioidaan 13 snt/kWh ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 27 snt/kWh. Tulos kerrotaan tukiosuudella 0,4. Myönnettävän sähkön kustannustuen tulee olla vähintään 500 €, tätä pienempiä tukisummia ei makseta. Kustannustuki voi olla enintään 50 000 €. Sähkön kustannustuesta vähennetään mahdollisesti saatu takautuvasti maksettava sähköhyvitys.

 • Lannoitteiden kustannustuki

  Lannoitteiden kustannustuki

  Lannoitteen kustannustukea voidaan myöntää vain ammattimaiselle maataloudenharjoittajalle

  Ostettu lannoite ostojaksolla kesäkuu 2022 – huhtikuu 2023

  Ilmoita yhteenlaskettu kasvukautta 2023 varten ostojaksolla (1.6.2022–30.4.2023) ostettujen lannoitteiden määrä kilogrammoina ja kustannus ilman arvonlisäveroa euroina.

  Keskihinnan tulee olla yli 500 €/tonni ja huomioon otetaan enintään 800 €/tonni.

  Laskentakaava: Lannoitteiden määrä tonneina * (Lannoitteiden keskihinta tonneina – 500 €/t) * 0,35

  Lannoitteiden määrä huomioidaan kokonaan. Lannoitteiden keskihinta huomioidaan 500 €/tonni ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 300 €/tonni. Tulos kerrotaan tukiosuudella 0,35. Myönnettävän lannoitteiden kustannustuen tulee olla vähintään 500 €, tätä pienempiä tukisummia ei makseta. Kustannustuki voi olla enintään 35 000 €.

 • Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuet koostuvat molemmille tarkoitetusta sähkön kustannustuesta ja maataloudenharjoittajille tarkoitetusta lannoitteiden tuesta. Voit arvioida näillä laskureilla molempien määrän erikseen. Tukia haetaan samalla kertaa samalla lomakkeella ja lopullinen tukisumma on näiden summa. Huomioithan, että laskuri on vain suuntaa antava, sillä laskurissa ei ole mukana kaikkia laissa mainittuja ehtoja eikä laskurin ilmoittama summa ole virallinen päätös kustannustuesta, vaan tukea pitää hakea erikseen sähköisessä asiointikanavassa.

 • Sähkön kustannustuki

  Oops! We could not locate your form.

 • Lannoitteiden kustannustuki

  Oops! We could not locate your form.