Vad är ramstödprogram för något?

Kostnadsstöd beviljas på basen av Europeiska unionens temporära Ukraina-ramstödprogram (EU 2022/C 426/01).

Det maximala beloppet för statligt stöd enligt ramstödprogrammet är 250 000 euro för jordbruk och 300 000 euro för vattenbruk per företag eller företagsgrupp om företaget tillhör en grupp.

Följande stöd ingår i EU:s ramstödprogram:
  • Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket
  • Understöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av den försämrade ekonomiska situationen (NTM-centralerna)
  • Bränslestöd (Statskontoret)
  • Temporärt kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket (Statskontoret)

Samhörande innehåll