Ska gödselmedel som köpts under tidsperioden 1.6.2022-30.4.2023 vara betalade för att omfattas av stödet?

Inköpstidpunkten (betalningstidpunkten) är i princip den avgörande faktorn. Statskontoret har dock dragit riktlinjen, att med eventuell betalningstid för vegetationsperioden 2023 anskaffade gödselmedel kan även anses vara stödberättigade och då ska gödselmedelbeställningarna vara gjorda under tidsperioden 1.6.2022 – 30.4.2023. 

Samhörande innehåll