• eKvitto och nätfaktura som möjliggjör realtidsekonomin

  Med realtidsekonomi (real time economy) avses ett helt digitaliserat ekonomiskt system där information om bland annat fakturering, kvitton, rapporter och betalning av skatter överförs omedelbart, det vill säga i realtid, mellan olika aktörer och system. Det innebär att system som används av säljare, köpare, finansinstitut och den offentliga sektorn, såsom skatteförvaltningen, sömlöst måste kunna dela med sig av information till varandra. Förverkligande av en realtidsekonomi förutsätter att olika aktörers rapporteringskoder och system görs kompatibla.

  Överförbarhet och automatisering av ekonomiska uppgifter möjliggör en ökning av effektiviteten och produktiviteten. Förutom ekonomiska inbesparingar ger realtidsinformation också företag möjlighet att fatta beslut utifrån aktuell information. I ett bredare perspektiv främjar realtidsinformation också utvecklingen av Europeiska unionens inre marknad.

  Den digitalisering av fakturor och kvitton som realtidsekonomin förutsätter stödjer en ny form av tjänstedesign, där man använder information från olika källor inom den privata och offentliga sektorn. Satsningar på myndigheternas elektroniska tjänster skapar också en grund för nya innovationer inom företag och minskar kostnaderna för företag.

  Realtidsinformation ger också företag möjlighet att fatta beslut utifrån aktuell information. Realtidsekonomi, som innefattar nätfakturering, eKvitton och automatisering av betalningssystemet, skulle spara tiotals miljoner euro för staten. På företagssidan skulle eKvittot enligt beräkningar spara 800 miljoner euro i arbetskostnader för företag varje år.

 • Aktuellt

  Statskontoret arbetar för att göra ekonomiförvaltningen inom den offentliga sektorn så automatiserad som möjligt. Här ingår såväl nätbetalningar som nätfakturering och digitala kvitton. Statskontoret ansvarar för styrningen av statens betalningsrörelser, utvecklar processer och verktyg i anknytning till betalningsrörelserna samt övervakar den operativa skötseln av betalningsrörelserna i bokföringsenheterna.

 • Kontaktuppgifter

  Hittade du inte de data på sidan som du sökte efter? Om du har några frågor om realtidsekonomin kan du kontakta Staskontorets experter.

  Förfrågningar: verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi

  Keijo Kettunen
  betalningsrörelsechef
  tfn. 0295 50 2408
  keijo.kettunen(at)valtiokonttori.fi
  Pirjo Ilola
  ledande expert inom ekonomiförvaltningen
  tfn. 0295 50 2081
  pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi
 • eKvitto möjliggör automatisk överföring av kvittouppgifter

  eKvittot är ett kvitto i digital form. Ett digitalt kvitto möjliggör automatisk överföring av kvittouppgifter. Målet med eKvittot är att förpassa papperskvittona till historien. eKvitton är ett viktigt steg mot realtidsekonomi. I en realtidsekonomi bygger alla ekonomiska transaktioner på strukturerad digital information och behandling av den. Strukturerad information möjliggör automatisering och robotisering samt en märkbar ökning av produktiviteten såväl inom företag som inom den offentliga förvaltningen.

  eKvittot automatiserar överföringen av kvittouppgifter, eftersom data från ett digitalt kvitto automatiskt hittar direkt till kontotransaktionen. För att detta ska vara möjligt måste uppgifterna sparas i en form som olika programvaror och dataanalyssystem kan använda. I och med det digitala kvittot är målet också att skapa ett serviceutbud där konsumenternas kvitton lagras i en elektronisk tjänst för konsumentens olika behov. eKvittot är en del av teknologiindustrins projekthelhet RTECO, inom vilket aktörer från olika branscher sedan 2017 har samarbetat för att bygga ett ekosystem för realtidsekonomi.

  Bekanta dig med slutrapporten för RTECO-projektet > (på engelska)

   

 • Statskontoret ansvarar pilottester av eKvitton

  De första pilotprojekten med eKvitton inleddes inom statsförvaltningen hösten 2019. Statskontoret ansvarar för pilottesterna av digitala kvitton, det vill säga eKvitton. Syftet med testerna är att säkerställa att eKvittot fungerar. Senare är det tänkt att eKvittot ska bli en del av den vardagliga ekonomiförvaltningen även utanför statsförvaltningen. I och med det digitala kvittot är målet också att skapa ett serviceutbud där konsumenternas kvitton lagras i en elektronisk tjänst för konsumentens olika behov.

  Före 2025 är det tänkt att eKvittot ska bli en gemensam och obligatorisk lösning för staten, så att alla som samarbetar med staten erbjuder eKvittot. eKvittot är planerat för att uppfylla kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Förutom att eKvittot är tryggt minskar det även den grå ekonomin. Allt detta ligger i vårt gemensamma intresse.