Statskontoret ger ett förslag till statens bokslut till finansministeriet före slutet av mars.

Statsrådet lämnar regeringens årsberättelse till riksdagen som den berättelse om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut som det föreskrivs om i 46 § i grundlagen. Statens bokslut bifogas till Regeringens årsberättelse.

Regeringens årsberättelse 2020 >
Regeringens årsberättelse 2019 >
Regeringens årsberättelse 2018 >
Regeringens årsberättelse 2017 >
Regeringens årsberättelse 2016 >
Regeringens årsberättelse 2015 >

Statskontorets förslag till statsbokslut

Förslag till statsbokslut som publicerats tidigare år kan förfrågas från statens centralbokföring på kkp@valtiokonttori.fi.

En del av statens bokslutsberäkningar för 2017 översatta till engelska.