Publikationer om ersättningar och förmåner riktade till medborgare och organisationer:

Grundläggande information om krigsinvalidernas och frontveteranernas anslag

Kommunbrev om frontveteranärenden

Anvisningar om frontveteranärenden

2024

Anvisningsbrev 2024 till välfärdsområden för tjänster som stödjer frontveteranernas boende i hemmet >
Anvisningsbrevet för rehabilitering av frotveteraner år 2024 >
Rehabiliteringsanstalter som arrangerar anstaltsrehabilitering för frontveteraner och vårddygnspris år 2024 >

Anvisningar om ersättningar till krigsinvalider

Ersättningar enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst >
Ändringsarbeten i bostad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst >
Ersättning till välfärdsområden och kommuner för service anordnad för krigsinvalider 2024

Guider för skadeersättningar

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som ersätts av staten >
Broschyr om förmån motsvarande grupplivförsäkring >
Ersättning till brottsoffer för brott som inträffat den 1 januari 2006 eller senare >
Ersättning till brottsoffer för brott som inträffat före 2006 >
Exempel på behandling av ersättningsansökningar från personer som skadats i samband med militärtjänstgöring eller fredsbevararuppdrag >

Broschyr om avgiftsfrihetsfrågor riktade till medborgare och organisationer:

Befrielse från avgift eller ersättning till staten >

Se även våra publikationer om arbetshälsa och riskhantering riktade till medborgare >