Publikationer om ersättningar och förmåner riktade till medborgare och organisationer:

Grundläggande information om krigsinvalidernas och frontveteranernas anslag

Kommunbrev om frontveteranärenden

Anvisningar om frontveteranärenden

2021

Anvisningsbrev 2021 till kommunerna för tjänster som stödjer frontveteranernas boende i hemmet >
Anvisningsbrev till kommunerna för rehabilitering av frontveteraner år 2021 >
Rehabiliteringsantalter som arrangerar anstaltsrehabilitering för frontveteraner och vårddygnspris år 2021 >

2020

Anvisningsbrev 2020 till kommunerna för tjänster som stödjer frontveteranernas boende i hemmet  >   
Anvisningsbrev till kommunerna för rehabilitering av frontveteraner år 2020 >   
Rehabiliteringsanstalter som arrangerar anstaltsrehabilitering för frontveteraner och vårddygnspris år 2020 >

Kommunbrev om krigsinvalidsärenden

 

Anvisningar om ersättningar till krigsinvalider

Ersättningar enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst >
Ändringsarbeten i bostad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst >
Ersättning till kommunerna och samkommunerna för service anordnad för krigsinvalider 2021 >
Ersättning till kommunerna och samkommunerna för service anordnad för krigsinvalider 2020 >

Guider för skadeersättningar

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som ersätts av staten >
Broschyr om förmån motsvarande grupplivförsäkring >
Ersättning till brottsoffer för brott som inträffat den 1 januari 2006 eller senare >
Ersättning till brottsoffer för brott som inträffat före 2006 >
Exempel på behandling av ersättningsansökningar från personer som skadats i samband med militärtjänstgöring eller fredsbevararuppdrag >

Broschyr om avgiftsfrihetsfrågor riktade till medborgare och organisationer:

Befrielse från avgift eller ersättning till staten >

Se även våra publikationer om arbetshälsa och riskhantering riktade till medborgare >