Statskontoret producerar ett antal publikationer för den offentliga förvaltningen, som anknyter till bland annat statens ekonomi- och personalförvaltning  samt arbetshälsa och riskhantering.

Till de publikationer som berör ekonomiförvaltningen hör bland annat statens bokslut och statens handbok för bokföring. Vi publicerar även guider och broschyrer om bland annat skadeersättningsfrågor, Kaiku-arbetshälsotjänster och riskhantering samt stödjande av personalen vid förändringar i organisationen.

Statskontoret stödjer kunskapsbaserad syrning genom att erbjuda en centraliserad analys- och rapporteringstjänst för den offentliga förvaltningen. Målen med verksamheten är bland annat att säkerställa  att uppgifterna från koncernrapporteringen används på ett brett plan i verksamhetsplaneringen och beslutsfattandet på olika nivåer i förvaltningen samt i det politiska beslutsfattandet. Som en del av våra tjänster publicerar vi en publikationsserie om kunskapsbaserad styrning. Du kan bekanta dig med publikationerna i serien genom länkarna nedan.

Beställ våra publikationer

Nyhetsbrev och andra digitala publikationerna >
Publikationer om olycksfall i arbetet: viestinta@valtiokonttori.fi