På Föreskrifter och instruktioner -sidan finns Statens bokföringshandboken som fungerar som en allmän beskrivning av statens bokföring och en samling av praktiska bokföringsanvisningar. Handboken hjälper att förstå förordningarna och bestämmelserna gällande bokföringen och stöder det praktiska bokföringsarbetet i ämbetsverket och servicecentret.

Via länken nedan kan du gå till den Föreskrifter och instruktioner -sidan.

Föreskrifter och instruktioner >

Du kan enkelt söka på den senaste versionen av Statens bokföringshandboken från Föreskrifter och instruktioner -sidan på följande sätt:

  1. Först begränsa sökningen till endast statliga dokument (kryss till rutan ”Stat”).
  2. I sökfält skriver du ”handbok” och klickar på SÖK.
  3. Du kommer att få en lista med sökresultat, varav en är den senaste Statens bokföringshandboken.

Om du också vill se äldre versioner av handboken klickar du på ”Visa även gamla” för att utöka sökningen.