På sidan  Föreskrifter och instruktioner finns Handbok om statens bokföring som fungerar som en allmän beskrivning av statens bokföring och en samling av praktiska bokföringsanvisningar. Handboken hjälper att förstå förordningarna och bestämmelserna gällande bokföringen och stöder det praktiska bokföringsarbetet i ämbetsverket och servicecentret.

HANDBOK OM STATENS BOKFÖRING >