Redovisningens meddelande skickas per e-post omkring 8 gånger per år. Meddelandet riktar sig till ekonomicheferna för statens ämbetsverk, kontaktpersonerna för centralbokföringen, ekonomiplanerarna, aktörer inom löne- och reseförvaltningen samt ekonomiledningen.

Redovisningens meddelanden

Beställ Redovisningens meddelande >