Redovisningens meddelande (på finska) skickas per e-post omkring 15 gånger per år. Meddelandet riktar sig till ekonomicheferna för statens ämbetsverk, kontaktpersonerna för centralbokföringen, ekonomiplanerarna, aktörer inom löne- och reseförvaltningen samt ekonomiledningen.

Redovisningens meddelanden (på finska)

Beställ Redovisningens meddelande >