Kommunernas och välfärdsområdernas ekonomirapporterings meddelande publiceras på Statskontorets webbplats och skickas per e-post. På meddellandet handlas aktuellt om kommunernas och välfärdsområdenas ekonomirapportering, Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst samt andra teman som handlar samling av ekonomisk information och användning av den.

Meddellandet riktar sig till kommuner och samkommuner samt välfärdsområden och välfärdssammanslutningar samt deras servicecentralerna, revisionsbyrån och IT-tjänstleverantörerna.

Kommunernas och välfärdsområdernas ekonomirapporterings meddelande


Beställ Kommunernas och välfärdområdernas ekonomirapporterings meddelande