I kontoplanen för statens budget ingår intäktsuppskattningar och anslag. Där framgår hur intäktsuppskattningarna och anslagen från bokföringsenhetens bokföring, eller delar av dem, har fördelats och vilka myndigheter som fattar beslut om fördelningen av ofördelade anslag. Kontoplanen innehåller hänvisningar till regler eller föreskrifter som intäkterna eller användningen av anslag baserar sig på. Kontoplan för statens budget på sidan för handböcker > Statens rapporteringstjänst Netra (ekonomi) >