Gemensamma funktionshierarkier och funktioner som används i Kieku-informationssystemet

DiariumnumretVK/169/00.00.01.06.01/2020
DokumenttypAnvisning, Kontoplan
Ikraftträdelsedag02.03.2020
Datum13.02.2020
KategorierBokföringIntern redovisning / kostnadsberäkning
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Gemensamma funktionshierarkier och funktioner som används i Kieku- informationssystemet

Statskontoret har idag gett en anvisning om de gemensamma funktionshierarkier och funktioner som används i informationssystemet Kieku (Aktivitetskontoplan).

Anvisningen upphäver den 5.12.2019 givna anvisningen Gemensamma funktionshierarkier och funktioner som används i informationssystemet Kieku (VK/1354/00.00.01.06.01/2019). I slutet av december (19.12.2019) blev det några förändringar i de uppgifter inom ministeriernas sektorer som fastställs i Reglementet för statsrådet (RSR). Kärnaktiviteterna i aktivitetskontoplanen har grupperats enligt denna definition. Därmed uppdateras även hierarkin över kärnaktiviteterna i aktivitetskontoplanen så att det stämmer överens med det nya RSR. Förändringarna gäller följande förvaltningsområden: Justitieministeriet, Inrikesministeriet, Finansministeriet samt Arbets- och näringsministeriet.

En ny hierarki grundas i Kieku den 2 mars 2020, så att förändringen ska störa bokslutsarbetet så lite som möjligt. Förändringen genomförs så att aktivitetshierarkin för 2019 sparas med namnet “2019 Statens aktivitetshierarki” och “Statens aktivitetshierarki” stämmer överens med det nya Reglementet för statsrådet från och med den 2 mars. Därmed kan kärnaktiviteterna även efter förändringen alltjämt rapporteras via hierarkin “Statens aktivitetshierarki” som används som standard i rapporteringen i Kieku, nu enligt den nya RSR-strukturen. Om det efter förändringen uppstår behov av att rapportera aktiviteter enligt den tidigare hierarkin kan detta göras med hjälp av hierarkin “2019 Statens aktivitetshierarki”.

Statskontoret ser till upprätthållande av gemensamma hierarkier och aktiviteter i Kieku genom samarbete med Palkeet. Bokföringsenheten kan vid behov utöver gemensamma hierarkier och aktiviteter även grunda egna aktiviteter och underhierarkier. Dessa ska grundas enligt hierarkin för gemensamma aktiviteter. Till följd av den aktuella förändringen av hierarkin över kärnaktiviteter ska bokföringsenheten gå igenom sina aktiviteter och underhierarkier och göra nödvändiga ändringar i dessa i samarbete med Palkeet.

Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft 2.3.2020 och häver Statskontorets anvisning från 5.12.2019 (VK/1354/00.00.01.06.01/2019).

Mer information

Mer information i frågor som berör den här anvisningen fås från Statskontoret, tfn 0295 50 2000, e-post ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Sini Pesonen

Bilagor

Aktivitetskontoplan
Stödaktiviteter för vanliga tjänstemän och chefer – anvisning
Användningsbeskrivning för preciserade styraktiviteter

För kännedom

Statens revisionsverk