Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot sekä toimintotilikartta

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/169/00.00.01.06.01/2020
AsiakirjatyyppiOhje, Tilikartta
Voimaantulopäivämäärä02.03.2020
Antopäivämäärä13.02.2020
KategoriatKirjanpitoSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot

Valtiokonttori on tänään antanut ohjeen yhteisistä Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä toimintohierarkioista ja toiminnoista (Toimintotilikartta).

Ohje kumoaa 5.12.2019 annetun ohjeen Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot (VK/1354/00.00.01.06.01/2019). Valtioneuvoston ohjesäännössä määriteltyihin ministeriöiden toimialoihin kuuluviin tehtäviin on tullut muutamia muutoksia 19.12.2019. Toimintotilikartan ydintoiminnot on ryhmitelty  tämän määrittelyn mukaisesti, joten myös toimintotilikartan ydintoimintojen hierarkia päivitetään uuden VNOS:n mukaiseksi. Muutokset koskevat seuraavia hallinnonaloja: Oikeusministeriön hallinnonala, Sisäministeriön hallinnonala, Valtiovarainministeriön hallinnonala sekä Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoala.

Uusi hierarkia perustetaan Kiekuun 2.3.2020, jotta muutoksesta olisi mahdollisimman vähän haittaa kesken tilinpäätöskiireiden. Muutos toteutetaan siten, että vuoden 2019 toimintohierarkia tallennetaan nimellä ”2019 Valtion toimintohierarkia” ja ”Valtion toimintohierarkia” on uuden Valtioneuvoston ohjesäännön mukainen 2.3. alkaen. Muutoksen jälkeenkin ydintoiminnot ovat siten edelleen raportoitavissa Kiekun raportoinnissa oletuksena käytettävän hierarkian ”Valtion toimintohierarkia” kautta, nyt uuden VNOS-rakenteen mukaisena. Mikäli muutoksen jälkeen tulee tarvetta raportoida toimintoja vanhan hierarkian mukaisena, tämä tapahtuu hierarkian ”2019 Valtion toimintohierarkia” avulla.

Valtiokonttori huolehtii yhteisten hierarkioiden ja yhteisten toimintojen ylläpidosta Kiekussa  yhteistyössä Palkeiden kanssa. Kirjanpitoyksikkö voi tarvittaessa perustaa yhteisten hierarkioiden ja yhteisten toimintojen lisäksi omia toimintojaan ja alahierarkioita. Nämä  on perustettava yhteisten toimintojen hierarkian mukaisesti. Nyt tehtävän ydintoimintojen hierarkian muutoksen seurauksena, kirjanpitoyksikön tulee käydä läpi omat toimintonsa ja alahierarkiat ja tehdä niihin tarvittavat muutokset yhteistyössä Palkeiden kanssa.

Voimaantulo

Ohje tulee voimaan 2.3.2020 ja sillä kumotaan Valtiokonttorin 5.12.2019 antama ohje (VK/1354/00.00.01.06.01/2019).

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista antaa Valtiokonttori, puh. 0295 50 2000, sähköposti ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Sini Pesonen

Liitteet

Toimintotilikartta
Perusvirkamiehen ja esimiehen tukitoiminnot – ohje
Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus

Tiedoksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto