Statens aktivitetshierarki och gemensamma aktiviteter som används i Kieku-datasystemet

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/22238/00.00.00.01/2022
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag01.03.2022
Datum14.03.2022
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkning
Underhåll ansvarValtiokonttori

 

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Statskontoret har idag gett en anvisning om Statens aktivitetshierarki och gemensamma aktiviteter som används i Kieku-datasystemet (Aktivitetskontoplan).

Anvisningen upphäver den 4.11.2021 givna Statens aktivitetshierarki och gemensamma aktiviteter som används i Kieku-datasystemet (VK/116434/00.00.00.01/2021).

Den 1 mars 2022 (1.3.2022) blev det några förändringar i de uppgifter inom ministeriernas sektorer som fastställs i Reglementet för statsrådet (RSR). Kärnaktiviteterna i aktivitetskontoplanen har grupperats enligt denna definition. Därmed uppdateras även hierarkin över kärnaktiviteterna i aktivitetskontoplanen så att det stämmer överens med det nya RSR. Förändringarna gäller Finansministeriets förvaltningsområden:

  • Ny hierarki 1713A Indelningen i välfärdsområden, styrningen av välfärdsområdenas förvaltning och ekonomi samt finansieringen av välfärdsområdena
  • Namnet på hierarkin 1714 Tillsynen och finansieringen av det kommunala och det statliga pensionssystemet har ändrats till 1714 Tillsynen över och finansieringen av kommunernas, välfärdsområdenas och statens pensionssystem

Även anvisningen om så kallade vanliga tjänstemäns och chefers stödaktivite ter har uppdaterats. Förändringen gäller arbetarskyddsutbildning.

Statskontoret ser till upprätthållande av gemensamma hierarkier och aktiviteter i Kieku genom samarbete med Palkeet.

Ikraftträdande Denna anvisning träder i kraft omedelbart och häver Statskontorets anvisning från 4.11.2021 (VK/116434/00.00.00.01/2021).

Mer information Mer information i frågor som berör den här anvisningen fås från Statskontoret, tfn 0295 50 2000, e-post laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Tytti Huopainen

Bilagor

Aktivitetskontoplan
Stödaktiviteter för vanliga tjänstemän och chefer – anvisning
Användningsbeskrivning för preciserade styraktiviteter (anvisningen inte uppraterad)

För kännedom Statens revisionsverk